Lisansüstü Eğitim

Lisans derecesi ya da diploması almış olanlara, ilgi duydukları bir bilim dalında yüksek lisans ya da doktora öğrenimi yaparak uzmanlaşma olanağı veren eğitim.

Lisansüstü dereceler yüksek lisans ya da doktora diplomasıyla elde edilir. Bir yüksek lisans programından mezun olan kişiler İngilizcede “master” Türkçede de “uzman” sıfatlarını elde eder. Bu sıfatların iletmek istediği özetle kişinin bir alanda uzmanlaştığını ve o alana hâkim bir profesyonel konumuna geldiğidir.

Tipik bir yüksek lisans programına bakıldığında, bu programdan mezun olan kişinin kapsamlı temel yöntem dersleri aldığı ve seçtiği özel bir alanda kapsamlı dersleri başarıyla tamamladığı görülebilir. Seçtiği alana bağlı olarak (örn., klinik psikolojide) temel uygulamalar yapmış ve bu uygulamaları başarılı bulunmuş olmalıdır. Tipik bir yüksek lisans programından mezun olan bir kişi son olarak kapsamlı bir araştırmayı kendi başına başlatmış, tamamlamış ve bir kurul değerlendirmesinden geçirmiş olmalıdır. Yüksek lisans öğrencileri lisans eğitimlerinde edinmedikleri özel becerileri ve bilgileri yüksek lisans programlarında edinmek üzere eğitim görür.

Yüksek lisans derecesine sahip kişiler ilgilendikleri bir alanda (bu alan yüksek lisans aldıkları alan dışında bir alan da olabilir) tam anlamıyla yetkin olmak isterlerse doktora derecesi elde etmek üzere bu dereceleri veren kurumlarda eğitimlerini sürdürebilirler. Uzmanlığın giderek daha ayrıntılı bilgi, daha kapsamlı bir birikim ve sonuçta daha uzun bir eğitim süreci gerektirdiği günümüzde, doktora derecesi herhangi bir alanda bilimsel yetkinlikle eş anlamlı bir duruma gelmiştir.