Londra Konferansı

Londra Konferansı

Londra Konferansı

Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Osmanlı Hükümeti, İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan arasında Londra’da yapılan konferans. İtilâf Devletleri Kurtuluş Savaşı sırasında Yeni Türk Hükümeti’nin kazandığı başarılar üzerine Sevr Antlaşması’nın bazı maddelerinde değişiklik yaparak Türk Hükümeti ile antlaşma zemini hazırlamak istediler. Fransız ve İtalyanların bu ısrarı üzerine İngilizler ve Yunanlılar da Türklerle masa başına oturmaya razı oldular. Bu amaçla 23 Şubat 1922 tarihinde Londra’da bir konferans toplanmasına karar verildi.

Toplantıya Osmanlı Hükümeti ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’ni de çağırdılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’ni Dış işleri Bakanı Bekir Sami Bey, İstanbul Hükümeti’ni de Tevfik Paşa temsil etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti temsilcisi, Misakımilli’ye uyularak yabancı kuvvetlerin yurdumuzdan çekilmelerini ve bağımsızlığımızın tam olarak tanınmasını istedi. Öte yandan İtilâf Devletlerinin temsilcileri de Sevr Antlaşması’nda önemli bir değişiklik yapılmasına yanaşmadıkları için konferans bir sonuç alınamadan dağıldı.