Maden Devri

Ateşin bulunması, insanların madenleri eriterek günlük hayatta kullanmaları sonucunu doğurmuştur. İşte insanların bazı ev ve günlük kullanım araçlarını madenlerden yapmaları ile başlayan döneme Maden Devri adı verilir. İnsanların tamamı, aynı anda, aynı gelişmeyi göstermedikleri için bu dönemler bazen iç içe yaşanmıştır.

Maden Devri, insanların bilgi ve teknik seviyelerine göre, işledikleri madenler esas alınarak Bakır, Tunç ve Demir Devri olmak üzere üç kısımda incelenmektedir.

Bakırın bol bulunuşundan dolayı insanlar ilk önce bu madeni işlemeye başladılar. Bakır, kolay işlenir bir maden olduğu için, bu madenden birçok eşya ve alet yapılmıştır. Yine bu dönemde altın ve gümüş de işlenmeye başlanmıştır.

Tunç Devrinde, bakır ve kalayın karıştırılması sonucu diğer madenlerden daha sert ve dayanıklı olan, döneme adını veren tunç elde edilmiştir.

Demir Devrinde insanlar, bakır ve tunca göre daha sert olan demir madenini işlemeyi öğrendiler. Böylece doğada bol bulunan ve işlenmesi kolay olan demirden daha dayanıklı aletler yaptılar. Demirin yüksek ısı altında eritilip, işlenmesi ilk sanayinin de oluşmasını sağladı. İlk madeni paralar bu devirde görülmeye başlandı. Bu durum, ticaretin özellikle Akdeniz civarında gelişmesinde etkili oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir