Makale

Bir görüşü savunmak, eleştirmek ya da bir konuda bilgi vermek amacıyla, gazete ve dergilerde yayınlanan, düşünsel yanı ağır basan yazılara verilen ad.

En çok kültür, sanat, bilim, toplum, eğitim ve politika konularında yazılmasına karşın, farklı konularda da makale yazılabilir. Makalenin fıkradan farklı yanı, daha ayrıntılı, uzun, ciddi ve ele aldığı konuyu tanımlama amaçlı olmasıdır.

Makale yazmak belirli bir olgunluk gerektirir. Makale yazarı öncelikle geniş bir kültüre, yalın, anlaşılır bir anlatıma, tarafsız düşünce ve yargıya sahip olmalıdır. Yazacağı konu üzerinde derinlemesine inceleme yaparak yeterince bilgi ve görüş sahibi olmalıdır.

Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini, belli kanıtlar, belgeler, inandırıcı veriler kullanarak kanıtlamaya çalıştığı ve böylece okuyucuyu bilgilendirmeyi amaçladığı yazı türüdür. Makalede temel unsur düşüncedir.

Makale, gazete ile birlikte ortaya çıkmış bir gazete yazı türüdür. Bizde de ilk özel gazete olan Tercüman – ı Ahval gazetesinin çıkmasıyla görülür. İlk makale de aynı gazetede Şinasi tarafından yazılmıştır.

Makalede amaç bilgi aktarmak ya da görüşlerine okuyucuyu inandırmak olduğundan açık, anlaşılır, ciddi bir dil kullanılır. Seçilen konuya göre uzun da olabilir kısa da.

Makale her konuda yazılabilir. Bu konu günlük olabileceği gibi, felsefi, bilimsel, sanatsal da olabilir. Ama edebi makale elbette sanatla ilgili olanıdır.

Edebiyatımızda Tanzimat döneminden beri görülen makale türünde Namık Kemal, Hüseyin Cahit, Ziya Gökalp, Peyami Safa, Falih Rıfkı Atay, Halit Fahri Ozansoy, Yaşar Nabi ünlü birkaç isimdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir