Gorgoda Nedir? Kimdir?

MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi)

Mekansal Adres Kayıt Sistemi, adres, numaralama ve yapı belgelerine ilişkin mevcut metinsel verilerin ulusal ve uluslararası standartlar dikkate alınarak mekânsal ortama taşınması amacıyla oluşturulmuş, 2009 yılı yatırım programında “Mekânsal Adres […]

Vatandaşlık İşlemleriMekansal Adres Kayıt Sistemi, adres, numaralama ve yapı belgelerine ilişkin mevcut metinsel verilerin ulusal ve uluslararası standartlar dikkate alınarak mekânsal ortama taşınması amacıyla oluşturulmuş, 2009 yılı yatırım programında “Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Oluşturulması ve Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri Projesi” olarak yer alan ve T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan proje neticesinde oluşturulacak sistemdir.

Hedefleri Nelerdir?

Ülke genelindeki tüm adres bileşenlerinin metinsel olarak üzerinde yönetildiği Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)’na mekansal bir boyut kazandırılarak daha etkin ve fonksiyonel bir Mekansal Ulusal Adres Veri Tabanının oluşturulması,

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı Kent Bilgi Sistemlerine (KBS) sahip yetkili idarelerin, ikinci bir manuel veri girişine ihtiyaç duymaksızın, sistemlerin entegrasyonu ile kurulacak Mekansal UAVT’yi güncel tutmalarına olanak sağlayacak servislerin hazırlanması,

Birçok kurum ve kuruluş tarafından ihtiyaç duyulan adres verisinin, Mekansal UAVT üzerinden mevcut standartlara uygun bir şekilde, kurumlarca sağlanan hizmetlerin daha etkin ve doğru bir şekilde sunulmasını sağlayacak mekansal veri paylaşım ve paylaşılan bu verilerin sürekli güncelliğinin sağlanacağı veri güncelleme altyapısının oluşturulması,

AKS bünyesinde yetkili idarelerce düzenlenmekte olan yapı belgelerinin, Mekansal UAVT ve yapı belgeleri süreci içerisinde yer alan ilgili kurumların sistemleri ile entegre edilerek daha etkin, hızlı, verimli ve hatasız bir şekilde düzenlenmesine, süreç içerisinde Mekansal UAVT’nin otomatik olarak güncellenebilmesine ve yetkili idare sistemleri ile entegrasyonuna olanak sağlayacak altyapının oluşturulması,

Vatandaşların, adres bileşenleri ve yapı belgeleri ile ilgili süreçlere daha hızlı ve doğru bir şekilde erişebilmelerine ve adrese dayalı hizmetlerde şeffaflığın sağlanacağı bir altyapının oluşturulması.

Yazı etiketi:

Kategori: Vatandaşlık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021