Gorgoda Nedir? Kimdir?

Malatya Bitki Örtüsü

Malatya toprakları önemli bitki örtüsünden yoksundur. Eskiden il alanının önemli bir bölümü ormanlarla kaplı iken çıkan yangınlar sonucu bu örtü zamanla yok oymuştur. Doğal şartlar ormanların kendi kendisini yenilemesini büyük […]

Malatya toprakları önemli bitki örtüsünden yoksundur. Eskiden il alanının önemli bir bölümü ormanlarla kaplı iken çıkan yangınlar sonucu bu örtü zamanla yok oymuştur. Doğal şartlar ormanların kendi kendisini yenilemesini büyük ölçüde güçleştirdiğinden yer yer bozkırlar ortaya çıkmıştır. İl arazisinin 120.827 hektarı fundalık orman arazisi, 572.729 hektar daimi çayır ve otlak arazisi, 120.827 dekarı tarımı elverişsiz arazi, tarımsal üretim yapılan alan veya işlenen alan ise 425.045 hektardır.

İl topraklarının güneyini boydan boya kaplayan batı- doğu doğrultulu Malatya dağları meşenin egemen olduğu koru ve baltalıklarla kaplıdır. Malatya vadisinin batı ucunda sultan suyu vadisine bakan yamaçlarda Doğu Anadolu’da ortadan kalkmakta olan kızılcıklara rastlanır. Malatya dağları üzerinde yer alan platolar ile Malatya ovasına yakın kesimlerde yer alan yarı ova nitelikli düzlükler, zengin çayır otları ile kaplıdır. İl alanının güneybatısındaki platolarda doğal bitki örtüsü hemen hemen ortadan kalkmıştır.

Malatya’nın kuzeyini kaplayan dağlar ise batıya göre daha zengin bitki örtüsüne sahiptir. Bu kesimde çoğu bozuk nitelikli olmak üzere meşenin çoğunlukta olduğu yapraklı ormanlar vardır. Nehir ve çay kenarlarında kavaklık ve söğütler bulunur.

Malatya ili ve ilçelerinde daha çok yakacak olarak kullanmak için orman ürünleri de yetişmektedir. Malatya orman işletme müdürlüğü sorumluluğundaki 112.704 hektarlık orman alanında meşe, çam ve sedir yetiştirilmekte olup bunlar sanayi yakıt ve enerji olarak kullanılmaktadır.

Malatya Alüvyal Topraklar

Bu topraklar, akarsular tarafından taşınan, depolanan materyaller üzerinde oluşan genç topraklardır. Üzerlerindeki bitki örtüsü iklime bağlıdır. Bulundukları iklime uyabilen her türlü kültür bitkisinin yetiştirilmesine elverişli ve üretken topraklardır.

Alüvyal topraklar Malatya ilinde daha çok Fırat Nehri ile Tohma Çayı boyunca uzanmaktadır. Toplam alanları 20.236 hektardır. Bunun 19.703 hektarı 1. sınıf, 442 hektarı yetersiz drenajlı ve 2. sınıf, 95 hektarı ise kötü drenajlı 3. sınıf arazilerden oluşmaktadır.

Malatya Bazaltik Topraklar

Bu topraklar genellikle orta derin veya sığdır. Ağır killi topraklardır ve profilleri iyi gelişmemiştir. Malatya’da bu topraklar Kürecik bucağının batısında ve güneyinde ve Arapkir ile Arguvan arasında bulunurlar. 75.080 hektarlık ölçümleri ile ilde % 6,1’lik yer tutan Bazaltik toprakların %26’sı toprak işlemeli tarıma uygundur. %66’lık kısmı meradır.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021