Mali Analist (Banka)

Mali Analist (Banka)

Mali Analist (Banka)

Banka kaynaklarının güvenli ve verimli bir şekilde kredi olarak plasmanını sağlamak amacıyla, şube limitlerinin üzerinde kredi talebinde bulunan firmaların veya şube limitlerinin üzerinde kredi teklifi yapılacak firmaların mahallinde incelenmesi, firma yetkilileriyle görüşülmesi ve yapılan araştırmalar ile toplanan bilgiler doğrultusunda istihbarat raporunun düzenlenerek firmanın kredi risk derecelendirme notunun oluşumunu yapan kişidir. Mali Analist (Banka), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Firma temel bilgilerine göre ön araştırmayı (protestolu senet, karşılıksız çek, icra, haciz vb. sorgulamalar) yapmak,
b) Araştırmada önemli düzeyde olumsuzluklarla karşılaşmadığı takdirde firma yetkililerine randevu vermek,
c) Firmayı mahallinde ziyaret etmek, yöneticisinden gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek,
d) Mali verileri bilgisayar ortamında girerek programdan analiz sonuçlarını almak,
e) Firma ve ortakları adına kayıtlı olan gayri menkullerin tapu tetkiklerini yaptırmak,
f) Yapılan araştırmalar, toplanan bilgiler ve mali analiz sonuçları doğrultusunda istihbarat ve mali tahlil raporu düzenlemek, kredi /risk derecelendirme notunu vermek,
g) Rapor üst yazı ekinde ve e-mail olarak ilgili şubeye, e.mail olarak tic. İlgili birime göndermek,
h) Şube limitlerinin üzerinde talep edilen ticari kredilerde kefaleti önerilen tüzel kişi ve firmalar için araştırma yapmak, rapor düzenlemek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir