Maliye Bakanlığı

1920 yılında kurulmuş, 1983 yılında ise son şeklini almış olan Maliye Bakanlığının kuruluş amacı; maliye politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasının uygulanması, uygulamanın takibi ve denetlenmesi hizmetlerini yapmaktır.

Maliye Bakanlığının görevleri şunlardır:

1. Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını uygulamak,

2. Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak,

3. Harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile devlet bütçesinin hazırlanması, uygulanması, uygulamanın takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek,

4. Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak,

5. Gelir politikasını geliştirmek, uygulamak ve devlet gelirlerini tahsil etmek,

6. Devlete ait malları yönetmek, kamu malları ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlemek ve bunlara ilişkin diğer işlemleri yapmak,

7. Her türlü gelir gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı hazırlamak veya hazırlanmasına katılmak,

8. Uluslar arası kuruluşların bakanlık hizmetlerine ilişkin çalışmalarını takip etmek, bu konulardaki bakanlık görüşünü hazırlamak, yurt dışı ve yurt içi faaliyetleri yürütmek,

9. Bakanlığın ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek onaylamak ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek ve denetlemek,

10. Kara para aklanmasının önlenmesi konusunda gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak ve bu konuya ilişkin uygulanacak esas ve usulleri belirlemek,

11. Çeşitli kanunlarla Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak, yukarıdaki görevlerin uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek, incelemek, teftiş etmek ve denetlemektir. Bakanlık iki ayda bir Tebliğler Dergisi ve Maliye Dergisi, yılda bir kez de Yıllık Ekonomik Raporu ile Kütüphane Bibliyografisi yayımlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir