Gorgoda Nedir? Kimdir?

Malzeme Planlama Memuru

Kuruluşunun üretim ve inşaat programına göre ünitelerin ihtiyacı olan malzemenin sayısı, kalite ve tipiyle ilgili araştırma, hesaplama ve planlamalar yapan kişidir. Malzeme Planlama Memuru işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, […]

Malzeme Planlama Memuru
Malzeme Planlama Memuru

Kuruluşunun üretim ve inşaat programına göre ünitelerin ihtiyacı olan malzemenin sayısı, kalite ve tipiyle ilgili araştırma, hesaplama ve planlamalar yapan kişidir. Malzeme Planlama Memuru işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kuruluşunun stok seviyelerini tespit edip ünitelerin ihtiyaç listelerini incelemek,
b) Satın alınacak hammadde, inşaat ve üretimle ilgili yedek parça, makine, alet ve teçhizat gibi malzemeleri, sayı, kalite ve tiple ilgili ayırıma tabi tutup, hesaplamalar yapmak,
c) Satın alınacakların öncelik sırasına göre liste oluşturmak,
d) Yurt içi ve yurt dışından alınacakları ilgili satın alma müdürlüğüne bildirmek,
e) İthal edilecek teçhizat ve yedek parçalara ait dokümanların teknik tercümelerini yapmak,
f) Gümrük işlem ve tarifeleri hakkında bilgi toplamak,
g) İç ve dış pazarlardan alınan hammadde, inşaat ve üretim malzemelerinin ambarlarda en iyi şekilde korunmaları için yerleştirme ve stoklama planları yapmak,
h) Belirli bir süre boyunca çeşitli tarihlerde malzeme istek programlarını hazırlayıp stokların mevcudiyetini tasdik ederek, dağıtımı ayarlamak,
i) Gecikmeleri inceleyip çözüm yolları aramak,
j) Yaptığı çalışmalarla ilgili olarak periyodik raporlar hazırlamak,
k) İstenen materyalin tahminini yapmak için çizimleri inceleyebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021