Gorgoda Nedir? Kimdir?

Manas Destanı

Kırgız Türklerinin manzum biçimde yazılmış destanı. Destanda, Müslüman Türklerle Kalmuk Türkleri ve Çinlilerin savaşları, Kırgızların mitolojileri, en eski dinsel inanışları, gelenek ve görenekleri, yaşam savaşımları anlatılır. Destanda Nogay’ların kahramanlıkları uzun yer tutar. Baş kahramanı Sarı Nogay Er Manas’tır. Bugün Talas Havzası’nda Manas adını taşıyan bir mezar vardır. Elde bulunan metinler “manasçı” denilen halk ozanlarının söylediklerinden […]
Kırgız Türklerinin manzum biçimde yazılmış destanı. Destanda, Müslüman Türklerle Kalmuk Türkleri ve Çinlilerin savaşları, Kırgızların mitolojileri, en eski dinsel inanışları, gelenek ve görenekleri, yaşam savaşımları anlatılır.

Destanda Nogay’ların kahramanlıkları uzun yer tutar. Baş kahramanı Sarı Nogay Er Manas’tır. Bugün Talas Havzası’nda Manas adını taşıyan bir mezar vardır. Elde bulunan metinler “manasçı” denilen halk ozanlarının söylediklerinden derlenmiştir. Yapıtın tamamı 180 307 dizedir. Yapıtta ya yalnızca Manas’ın atı Akboz’un tanıtımı 100 sayfa tutmaktadır. Manasçılar ve bazı bölümleri anlatan Ircılar, destanı kopuz ve kıyak (iki telli, yaylı bir saz) eşliğinde okurlardı.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2021