Maoriler

Yeni Zellanda’nın Polinezya kökenli yerel halkı. Kendi sözlü tarihlerine göre 1150’de başlayan göçlerle adaya gelmişlerdir. Arkelojik bulgular ülkede yerleşimin en azından 800’de hatta daha eski bir tarihte başladığını göstermekteyse de bu geleneksel tarih toplumsal örgütlenmeyi önemli ölçüde etkilemiştir.

Yakın bir geçmişe değin avcılık, toplayıcılık ve tarımla geçinen Maoriler 1950’li yıllardan sonra yapılan istatistiklerin gösterdiği üzere sanayileşmiş Yeni Zellanda toplumuna tam katılım sağlamışlardır.

Atalara duyulan saygı, aile toprağı üzerinde hak sahibi olmak ve ataların köyünde, yani aynı toprağın insanı sayılmak, Maori geleneğinde önemli bir yer tutar. Bu nedenle Maoriler toprak sorunu konusunda her zaman çok duyarlı olmuşlardır. Maoriler için toprak, sonraki kuşaklar adına emanet olarak korunan ve mülkiyeti kişisel tasarruf hakkını değil, atalardan kalan emaneti daha iyi biçimde koruyup değerlendirme olanağını ifade eder. Bu nedenle ve 19. yüzyıldaki baskıların ve savaşların da etkisiyle, toprak yasalarında herhangi bir değişiklik yapma girişimi tepkiyle karşılanmaktadır.

Maoriler 19. yüzyıl ortalarından beri Yeni Zellanda Parlâmentosunda yer almaktadırlar. Parlâmentodaki toplam 95 sandalyeden dördü Maorilere ayrılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir