Marka Uzmanı

Marka Uzmanı

Marka Uzmanı

Marka tescilinde kullanılan mal ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırma sistemine göre sınıflandırılmasını yapan, kelime ve şekil benzerliklerini araştıran, ret nedenlerini, tescil işlemleriyle ilgili yapılan itirazları ve coğrafi işaret başvurularını inceleyen uzman kişidir. Marka Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Marka tescilinde kullanılan malların / hizmetlerin uluslar arası sisteme göre sınıflandırması ile marka örnekleri üzerinde şekilli elemanlarının sınıflandırılmasını yapmak,
b) Marka tescil başvurularının kelime benzerliği ile şekil benzerliği yönünden araştırmasını yapmak,
c) Marka tescil başvurularını ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan mutlak ret nedenlerine göre incelemek,
d) Marka tescil işlemleriyle ilgili olarak yapılan itirazları ve sunulan görüşleri incelemek,
e) Coğrafi işaret başvurularının şekli incelemesini yapmak,
f) Teknik yönü olan coğrafi işaret başvuruları için konusunda uzman kişi ve kuruluşlardan bilgi istenmesiyle ilgili yazılar hazırlamak,
g) Amirince verilen benzer nitelikteki diğer işleri yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir