Markör (Metal Levha)

 Markör (Metal Levha)

Markör (Metal Levha)

Kesilecek ve şekil verilecek metal levhaları işaretleyen kişidir. Markör (Metal Levha) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Proje veya diğer şartnameleri incelemek,
b) Metali seçip üzerine yardımcı çizgiler çekip gereken yerleri noktalamak,
c) Belirli malzeme tiplerinin işaretlenmesinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırdedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir