Masallar ve Efsaneler

Masallar ve Efsaneler
Babil’de Dünya bir cinayet sonucu doğmuştur. Öfkeden deliye dönen Marduk, bir gün Tiamat’ın vücudunu bir midyeyi açar gibi ikiye böler. Parçalardan biri gökyüzünü, diğeri yeryüzünü meydana getirir. Eski Mısır’da Dünya bir baba sevgisi sonucu olarak doğmuştur.

Babil’de Dünya bir cinayet sonucu doğmuştur. Öfkeden deliye dönen Marduk, bir gün Tiamat’ın vücudunu bir midyeyi açar gibi ikiye böler. Parçalardan biri gökyüzünü, diğeri yeryüzünü meydana getirir. Eski Mısır’da Dünya bir baba sevgisi sonucu olarak doğmuştur. Hava tanrısı Şu annesi Nut’u yavaş yavaş çok nazikçe kaldırarak topraktan ayırır ve böylece dünyayı yaratır. Hıristiyanlar’a göre Dünya büyük, muazzam bir boşluktu, karanlık ilkel okyanusu örtüyordu. Tanrı’nın bir sözü yeterli olmuştu: “Işık olsun, ve ışık oldu.” O zaman Tanrı ışığın iyi bir şey olduğunu fark etti.

Apollon ve at arabası
Arabasına binmiş olan Apollon gökyüzünde yükselen güneşin sembolü sayılıyordu. Bu Rönesans’tan XVIII. yüzyıla kadar resimlerde en çok işlenen konulardan biriydi (G.B. Tiepolo’nun freskinde olduğu gibi).

Masallarda, gökyüzü çoğunlukla, muazzam bir kubbedir, yıldızlar da bazı kiliselerin tavanına çizildiği gibi bu kubbeye çizilmiştir. Eski çağlarda bazıları yıldızlı kubbenin bir çeşit sıvıdan oluştuğunu, havanın basıncının bu suyun akmasını engellediğini; gemilerin orada sakin bir denizde gider gibi ilerlediğini ve yalnızca kuşların yukarıdaki bu okyanusa giden yolu bildiklerini düşünüyordu, insanlar, uygarlıklarına göre, gökyüzünü, kullandıkları günlük eşyalardan esinlenerek tanımlıyorlardı: Kubbe, gölgelik, çan, sapı çevresinde dönen şemsiye, çadır veya kaplumbağa.

Oysa, meslekleri insan topluluklarını incelemek olan etnologlar, folklorik inançlara çok azında gökyüzü, üzerinde yıldızların parıldadığı bir örtü olarak kabul edildiğini belirtiyorlar.

Kozmik Adam (Jaina)
Bu kozmik adam Jaina’nın göbeğinde dünyayı temsil eden bir daire vardır. Onun üzerinde tanrıların yaşadığı yedi kat gökyüzü, altında ise yedi kat cehennem vardır.

Buna karşılık, Güneş, Ay, yıldızlar ve meteorlar her çağda yazarlara esin kaynağı olmuş ve pek çok batıl inanç ve âdetin ortaya çıkıp benimsenmesine neden olmuşlardır. Bu yıldızlar insanların hayatında her zaman yer alırlar ama dünyayı küreselliği içinde tanımlayan sanatçı çok azdır. Hindistan’daki Jaina topluluğunun desenli el yazmaları bir istisnadır. Dinleri Jainism, Hinduizm’in M.Ö. VI. yüzyıla kadar uzanan bir koludur. Jaina’nın evren ile ilgili kavramları resimli astronomi kitaplarında yer almıştır. Dünya, loka, üç dünyadan meydana gelir. En üstteki dünya, urdhva-loka, gökyüzü dünyasıdır, yedi kat gökten oluşur: Ortası şişik bir davula benzer. Ortada bulunan yeryüzü dünyası, madhya-löka, hep karşıdan gözüktüğü gibi resmedilir, daire şeklindedir, bir diske benzer. En altta olan dünya, adholoka, cehennem dünyası; yedi kat olan bu cehennem üst üste konulmuş yedi şemsiyeyi andırır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir