Gorgoda Nedir? Kimdir?

Matematikçi

Matematikçi, akıl yürütme yoluyla, sayılar, fonksiyonlar ve geometrik şekillerle ifade edilen kavramların özelliklerini ve bunların arasındaki bağıntıları inceleyen ve bulguların teknolojiye uygulanması için yöntemler geliştiren kişidir. GÖREVLER • Cebir, geometri, […]

Matematikçi
Matematikçi

Matematikçi, akıl yürütme yoluyla, sayılar, fonksiyonlar ve geometrik şekillerle ifade edilen kavramların özelliklerini ve bunların arasındaki bağıntıları inceleyen ve bulguların teknolojiye uygulanması için yöntemler geliştiren kişidir.

GÖREVLER
• Cebir, geometri, sayılar teorisi gibi konular üzerinde araştırmalar yapar,
• Olasılık, hipotez testleri ve varyans gibi matematik teorilerini hesaplara uygular ve geliştirme çalışmaları yapar,
• Bilimsel araştırmalar, mühendislik projeleri, askeri planlama, elektronik veri işleme ve idari karar verme gibi konularda matematiksel ilke ve teknikleri uygular,
• Araştırma, geliştirme, üretim, lojistik ve diğer fonksiyonel alanlardaki belirli sorunların çözümünde matematik ilke ve tekniklerini uygular,
• İşletme idaresi, uzay bilimi, atom enerjisi,elektrik, elektronik gibi alanlarda matematik yöntemlerini uygular,
• Bilgisayar sistemlerini inceleyerek işlemlerin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için çalışmalar yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
• Bilgisayar ve bilgisayar programları,
• Hesap makinesi,
• Büro ile ilgili çeşitli araç, gereç vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Matematikçi olmak isteyenlerin;
• Üst düzeyde bir genel ve sayısal düşünme yeteneğine sahip,
• Soyut kavramlarla uğraşmaktan ve derinliğine araştırma yapmaktan hoşlanan kimseler olmaları gerekir.
• Yaratıcılık meslekte ilerlemeyi kolaylaştıran bir özelliktir

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Matematikçiler bürolarda çalışırlar ve görev yaparken birinci derecede verilerle uğraşırlar. Çalışma alanı geniş bir meslek olduğu için çalışılan işyerlerinin özelliğine göre üniversitede bilim adamlarıyla (fizikçi, istatistikçi), meslektaşlarıyla, öğrencilerle, kamu işyerlerinde yöneticilerle, bilgi işlem merkezlerinde sistem çözümleyicileri, bilgisayar programcıları ve operatörleriyle, araştırma konusuyla ilgili meslek sahipleriyle (mühendisler, ekonomistler, hukukçu, sağlıkçı.) iletişimde bulunurlar

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bankalarda, araştırma laboratuarlarında, endüstrideki teknik bürolarda, çeşitli kamu kuruluşlarında (Devlet Su İşleri-Devlet İstatistik Enstitüsü-Devlet Demir Yolları-Türkiye Kömür İşletmeleri-Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ.-Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Karayolları, Tapu Kadastro gibi) çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikası alanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, özel dershanelerde öğretmenlik yapabilirler. (Bakınız matematik öğretmenliği). Matematik günlük yaşantı ve bir çok bilim dalıyla iç içedir. Teknolojik gelişme ile birlikte Mühendislik, Tıp, Sosyal Bilimler, Psikoloji, Biyoloji, Ekonomi, Demografi, Pazarlama, Uzay ve daha bir çok konuda matematik bilgisine ve matematikçiye duyulan ihtiyaç artacaktır. Matematik eğitimi, bilgisayar alanında çalışabilmek için gerekli olan bilgi ve beceriyi kazandırdığından, bu sektörün gelişmesiyle birlikte matematikçi olanların da istihdamı kolaylaşacaktır

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi Fen Fakülteleri ile Fen-Edebiyat Fakültelerinin Matematik bölümlerinde verilmektedir

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
• Lise veya dengi okul mezunu olmak,
• Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Matematik” lisans programı için yeterli “Sayısal(SAY-2)” puan almak,
• Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Matematik” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Meslek eğitiminin süresi 4 yıldır. Hazırlık sınıfı (Yabancı Dil) bulunan üniversitelerde bu süre 5 yıla çıkmaktadır.
Bazı üniversitelerde (ODTÜ, Boğaziçi) matematik bölümü lisans programından başka, diğer bölümlerin, üstün başarılı öğrencileri için Matematik Çift Anadalu Programı (MÇAP) uygulanmaktadır. Bu uygulamada öğrenciler matematik bölümünce belirlenen zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan MÇAP programını tamamlayıp, hem kendi diplomalarını hem de matematik lisans diplomalarını almaya hak kazanmaktadırlar.
Bu bölümde öğrencilerin matematiğin her alanında yeterince bilgiye sahip olmasının yanında matematiksel düşünce biçimini kavraması da sağlanır. Bu amaçla Analiz, Analitik Geometri, Fizik, Soyut Matematik, Cebir, Diferansiyel Denklemler, Soyut Cebir, Sayılar Teorisi, Nümerik Analiz, Reel Analiz ve Kompleks Fonksiyonlar gibi dersler okutulur

MESLEKTE İLERLEME
• Eğitim dersleri alanlar (pedagojik formasyon) ortaöğretim kurumlarında matematik öğretmeni olarak,
• Yüksek lisans ve doktora yapanlar üniversitelerde öğretim üyesi olarak,
• Bankalarda, hesap uzmanı olarak çalışabilirler.
• Matematik eğitimi, bilgisayar alanında çalışabilmek için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırdığından, çeşitli kamu ve özel kuruluşların bilgi işlem merkezlerinde bilgisayar programcısı, sistem çözümleyicisi ve sistem operatörü olarak çalışabilirler.
• Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
• Tez çalışması yürütülen ana alanlardan bazıları cebir, analiz, kompleks analiz, geometri, topoloji, adi diferansiyel, denklemler ve nümerik analizdir. Bu bölümlerden birinde yüksek lisans eğitimiyle uzmanlaşmak mümkündür.
• Çeşitli kamu ve özel işyerlerinde çalışanlar, gösterdikleri başarıya göre yönetici düzeyine yükselebilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
• Meslek eğitimi süresince kazanç yoktur. Bilkent ve Koç Üniversitelerinin Matematik (Burslu) Bölümünü kazanan öğrencilere burs verilmektedir.
• Eğitim sırasında öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün verdiği öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.
• Eğitim sonrası kazanç, çalışılan işyerinin özelliğine göre değişmektedir. Matematikçilere teknik hizmet sınıfının faydalandığı maaş ve tazminatlar verilir,
• Özel işyerlerinde ise ücret başarı ve tecrübeye göre değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
• İlgili Eğitim Kurumları,
• Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
• Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021