Matematiksel İstatistikçi

Matematiksel İstatistikçi

Matematiksel İstatistikçi

İstatistik biliminin matematiksel bazında araştırmaları yürüten, istatistiki çalışmaların metodunu tayin eden, ileriye dönük ekonomik ve istatistiki matematiksel hesapları yapan kişidir. Matematiksel İstatistikçi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Herhangi bir konu üzerinde meydana gelmiş veya gelmesi muhtemel problemlerin çözümü için araştırma önerilerini değerlendirmek,
b) Olayları inceleyerek, sebep sonuç işlerini ortaya koyarak ortalama eğilimler üzerinde çalışmak,
c) Olasılık, sonuç varyans ve diğer matematiksel teorileri ispatlamak,
d) Yeni istatistiksel metodolojiyi test ederek düzenlemede bulunmak,
e) Derleyici bilgiler ışında metot tespiti yapmak,
f) Bilgileri genelleştirerek teknik esaslara bağlamak,
g) Anket ve analiz çalışmalarında kullanılacak formların dizayn çalışmalarını yapmak,
h) Çok amaçlı sorular hazırlamak,
i) Yapılacak çalışmaların mali yükünü hesaplayarak, çalışmalarda adam-saati belirlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir