Medler

İran’a M.Ö. 17. yüzyılda girdikleri tahmin edilen Hint-Avrupa halkı. Perslerle akraba oldukları sanılan Medler, başlangıçta Hazar Denizi’nin güneyine yerleştiler M.Ö. 9. yüzyılda batıya ve güneye yayıldılar. Batı İran’ın büyük bölümünü içine alan toprakları zamanla Medya olarak anılmaya başladı ve geniş bir imparatorluğun merkezi oldu. Bu imparatorluğun yıkılışı sırasındaki istilâlarda özgün kimliklerini yitiren Medler bölgedeki öteki Hint-Avrupa halklarıyla kaynaştı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir