Mektup

Duyguları, düşünceleri, istekleri ve olayları başkalarına anlatmak amacıyla yazılan değişik uzunlukta yazılara verilen ad. Bir başka söyleyişle mektup; kişiler, kurumlar ve örgütler arasında iletişim sağlamaya yarayan bir yazı türüdür. Mektubun temel işlevi haber almak ve vermek, sevinç ve üzüntüleri paylaşmak, bir sorunu tartışmaktır. Bu nedenle kişiler arasındaki mektuplar genellikle içten duygularla yazılır.

Kâğıdın temizliği ve yazının özenli oluşu mektup yazılan kişiye verilen değeri gösterir. Mektup el yazısıyla ve dolma kalemle yazılır. Sağ üst köşede mektubun yazıldığı tarih belirtilmeli; sağ alt köşeye de ad ve soyad yazılarak imza atılmalıdır. Mektupta giriş gelişme sonuç bölümleri olmalı, metin paragraflar biçiminde düzenlenmelidir. Mektup zarfının üzerindeki adres bilgilerinin eksiksiz olmasına özen gösterilmelidir.

Telefonun icadıyla birlikte en eski yazın türü olan mektup, iletişim aracı olarak önemini yitirmeye başlamıştır. Teknolojik gelişmelerin günlük yaşamda çok çabuk yer almasının nedeni insanların zamanı iyi kullanmak istemesidir. Bu nedenle insanoğlu, daha fazla zaman ayırmak zorunda kaldığı mektup yerine telefonla ve hatta günümüzde Internet üzerinden iletişimi yeğlemektedir.

Genel anlamda kişinin bir haberi, olayı, arzuyu bir başkasına anlattığı yazılardır. Özel mektup, iş mektubu, edebi mektup türleri vardır. Bunlar içinde bizi edebi mektup ilgilendiriyor.

Bu tür mektuplar açık olarak bir gazetede ya da dergide yayımlanır. Yazar birine hitaben herhangi bir konudaki görüşlerini, duygularını anlatır. Ancak asıl amacı bunları herkese duyurmaktır.

Mektup, Divan edebiyatında da kullanılmıştır. Fuzuli’nin “Şikayetname” adlı eseri bu türdendir. Tanzimat’tan sonra ise gazetelerde yayımlanan birçok açık mektup görülür. Bazı yazarlar mektuplardan oluşan romanlar da yazmışlardır. Halide Edip’in “Handan” romanı bunlardan biridir.

Mektup Türleri

Mektuplar farklı açılardan çeşitlendirilebilir. Ancak genel anlamda mektuplar üç türlüdür: Özel mektup, iş mektubu, yazınsal mektup.

Mektuplar aynı zamanda bir anlatım biçimi olarak da kullanılır. Buna en güzel örneklerden biri Alman yazar Goethe (Göthe)’nin Genç Werther’in Acıları adlı romanıdır. Roman başkişisi yaşadıklarını, duygularını, kaygılarını mektup aracılığıyla aktarır, arkadaşına.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir