Melek

MelekTanrı ile insanlar arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan tinsel varlık. İslâm inanışında meleklere iman İslâm’ın temel altı inanç ilkesinden biridir. Kuran’ın bildirdiğine göre melekler Tanrı’ya başkaldırmaz ve her buyruğuna boyun eğerler; yemez, içmez, uyumazlar; eril ya da dişil değillerdir. Sayısız denecek kadar çokturlar. En büyük melekler, vahiy meleği olan Cebrail, kıyamet günü suru üfleyecek olan İsrafil, doğal olayların yönetiminden sorumlu Mikail ve ölüm meleği Azraildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir