Mermer Döşeyici

Mermer Döşeyici

Mermer Döşeyici

Tezyini ve koruyucu yüzeyler elde etmek için mermer blok veya levhaları kesen, işleyen ve tespit eden kişidir. Mermer Döşeyici işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Proje ve şartnameleri incelemek,
b) Blokları keserek yüzlerini işler ve istenilen boyutlarda hazırlayıp yerlerine takmak,
c) Temeli hazırlayıp mermer bloğu temel üzerine yatırarak intibak durumunu kontrol etmek ve gönyesine getirmek
d) Bloğu kaldırarak altına ve yanındaki blok tarafına harç yaymak, bloğu tekrar yerine koymak, üzerine vurarak yerleştirmek ve bloklar arasındaki ek yerlerini çimento şerbeti ile doldurmak sureti ile blokları yerlerine tespit etmek,
e) Mermer levhaları keserek veya kenarlarını şivlendirerek döşemeye hazırlamak,
f) Duvarlar ve levhalar üzerine konsol takılacak yerleri işaretlemek ve delmek,
g) Açılan deliklere ankraj telleri geçirmek ve bunları yerlerine tespit etmek,
h) Duvara sıva tatbik etmek,
i) Ankrajlar yardımı ile mermer levhaları yerlerine asmak,
j) Mermer levha yüzünü yanındakilerle aynı hizaya getirmek,
k) Mermer levhalar arasındaki ekleri harçla doldurmak ve ek yerlerini bir mala veya benzeri bir sıva tahtası ile tesviye ederek mermer levhaları yerlerine tespit etmek,
l) Mermer yüzler üzerindeki harç fazlasını ve pisliği temizlemek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir