Mescid-i Aksa

Kudüs’te, Eski kentteki Haremü’ş-Şerif’te Kıbbetü’s-sahra’nın en güneyinde yer alan ve İslâm’ın en kutsal yerlerinden biri sayılan cami. Adı (Mekke’den) “en uzaktaki cami” anlamına gelir. Kur’an’da (İsra 1) Tanrı’nın Hz. Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürdüğü yazılıdır.

İlk biçimini Bizans İmparatoru I. Justinianos’un yaptırdığı bir bazilika olduğu kabul edilir. Hz. Ömer 638’de Kudüs’ü aldıktan sonra yapıyı değişiklik yaptırmadan camiye çevirtti. Daha sonra çeşitli dönemlerde onarım gören yapının ilk hâlinden bazı sütun ve sütun başlıklarından başka bir şey kalmamışsa da temelde özgün plân şemasının korunduğu kabul edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir