Gorgoda Nedir? Kimdir?

Meslek Analizcisi

İş gücünün verimli şekilde kullanılması, mesleki şartların belirlenmesi, ücret takdirlerinin yapılabilmesi ve meslek unvanlarının standardize edilebilmesi için meslek analizleri yapan kişidir. Meslek Analizcisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç […]

Meslek Analizcisi
Meslek Analizcisi

İş gücünün verimli şekilde kullanılması, mesleki şartların belirlenmesi, ücret takdirlerinin yapılabilmesi ve meslek unvanlarının standardize edilebilmesi için meslek analizleri yapan kişidir. Meslek Analizcisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılacak analizin çeşidini, faaliyet alanını ve amacını araştırmak,
b) İşlemde kullanılacak standart formları düzenlemek,
c) Gözlem ve mülakat yoluyla yapılan işleri incelemek,
d) İş fonksiyonlarını araştıran idari ve teknik personelle mülakat yapıp, elde ettiği bilgileri detaylı şekilde yazmak,
e) Mesleki özellikleri çalışma şartlarının, gerekli fiziki ve zihni kabiliyetleri, görev ve unsurlarını tespit etmek,
f) İşin diğer işlerle olan bağlantılarını araştırıp, elde edilen bilgilerle geniş kapsamlı meslek analizi yapmak,
g) Kodlama ve mesleki sınıflandırma sistemleri işlerini organize etmek,
h) Ücrete esas olacak puanlar vermek,
i) Uygun işe yerleştirme için mülakat formları hazırlamak,
j) İş değerlendirme raporları, personel yönetimi, iş gücü araştırma ve planlama, eğitim ve mesleki bilgi ve mesleğe yöneltme gibi alanlarda hükümete ve diğer kuruluşlara tavsiyede bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021