Meşrutiyet

  • Nedir?
mesrutiyet

mesrutiyet

Padişahlık ya da krallık gibi yetkileri çok geniş olan bir liderle yönetilen bir ülkede, liderin bazı yetkilerini halk oyuyla seçilen vekillerinden oluşan bir meclise devrettiği yönetim biçimi. Osmanlı Devleti’nde iki kez meşrutiyet yönetimine geçilmiştir. Bunlar; Birinci Meşrutiyet ve İkinci Meşrutiyet’tir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir