Metabolizma

Canlılarda büyüme, gelişme ve çoğalma için gerekli hücresel olayları kapsayan, hücreyle dış ortam arasındaki madde ve enerji alış verişini düzenleyen ve besin maddelerinin enerji elde etmek üzere kullanılmasını sağlayan kimyasal tepkimelerin tümüne verilen ad.

Bu tepkimeler iki grupta incelenebilir: Enerji kullanarak basit moleküllerden karmaşık yapılı moleküllerin yapılmasını sağlayan anabolizma (yapım) tepkimeleri ve büyük moleküllerin basit moleküllere parçalanışıyla kimyasal enerjinin açığa çıktığı katabolizma (yıkım) tepkimeleri.

Beslenme bozuklukları, karaciğer ve böbrek hastalıklarıyla çeşitli genetik bozukluklar bazı metabolizma süreçlerinin aksamasına neden olarak metabolizma hastalıkları olarak bilenen rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olur. Metabolizma hastalığı olarak nitelendirilen bozukluklar genellikle kalıtsaldır. Bunlardan başlıcaları şeker hastalığı, gut ve glikojen depo hastalığıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir