Gorgoda Nedir? Kimdir?

Metal Dökücü

Metal Dökücü, pota, poşemen hazırlama, metal ergitme ocak ve fırınlarından ergimiş metali alma ve değişik metal döküm teknikleri kullanarak, kum veya metal (kokil) kalıplara el ile dökme işlemlerini belirli bir […]

Metal Dökücü
Metal Dökücü

Metal Dökücü, pota, poşemen hazırlama, metal ergitme ocak ve fırınlarından ergimiş metali alma ve değişik metal döküm teknikleri kullanarak, kum veya metal (kokil) kalıplara el ile dökme işlemlerini belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Metal Dökücü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Potayı/poşemeni refrakter astarla kaplamak,
b) Potayı ısıtmak,
c) Stoper ayarı yapmak,
d) Pota taşıyıcıları ve vinci kontrol etmek,
e) Pota içerisindeki metal artıklarını temizlemek,
f) Aşınan pota astarını tamir etmek,
g) Ergimiş metali ocaktan potaya almak,
h) Ergimiş metalin ısısının döküme uygunluğunu kontrol etmek,
i) Ergimiş metale aşılama yapmak,
j) Kimyasal analiz ve aşılama etkinliği için numune almak,
k) Potaya alınacak metal miktarını tespit etmek,
l) Ergimiş metali poşemenlere dökmek,
m) Ergimiş metali süzmek,
n) Pota, tandiş metal akışlarını kontrol etmek,
o) Kalıp seviyesini kontrol etmek,
p) Potada artan ergimiş malzemeyi külçe lengo yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi: ,

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021