Metal Kaplamacı

Metal Kaplamacı

Metal Kaplamacı

Metal Kaplamacı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, şekil verilmiş ve polisajı yapılmış çeşitli yüzeyleri elektroliz ve kimyasal yöntemler kullanarak değişik metallerle kaplama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Metal Kaplamacı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kaplama banyosunu hazırlamak için askı ve aparatları, filtreyi, yıkama suyunu, banyo ısısını, PH derecesini ve banyo bomesini kontrol etmek,
b) Banyo katkı maddelerini ilave etmek ve akım ve voltaj ayarı yapmak,
c) Metal kaplanacak yüzeyleri kaplamaya hazırlamak için parşaları askılamak, asitli yağ almak, kaskat yıkama yapmak, sıcak yağ almak, ultrason ile yağ almak ve elektrolitik yağ almak,
d) Asidik veya bazik maddelerle nötralizasyon yapmak,
e) Askılama ve dolap sistemiyle siyanürlü ve asitli bakır kaplamak, nikel, krom, altın, gümüş ve siyah nikel kaplamak,
f) Kaplanan parçaları özel kimyasallarla nötralizasyon yapmak ve laklamak,
g) Askılama ve dolap sistemiyle kalay, asitli ve siyanürlü ve alkali çinko kaplamak,
h) Plastik yüzeylere iletkenlik kazandırmak için yüzeyi aşındırmak, kaskat yıkama, nötralizasyon, aktivasyon, akselerasyon yapmak ve akımsız bakır / nikel kaplamak,
i) Kimyasal / akımsız kaplama yapmak için kimyasal çözeltide kplamak, kaskat yıkama yapmak, kurutmak ve ısıl işlem yapmak,
j) Banyoların periyodik bakımını yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir