Metaller

Metaller yüksek ısı ve elektrik iletkenliği, parlaklık, yüksek erime noktası, tel hâlinde çekilebilirlik ve levha hâlinde dövülebilirlik gibi özellikleri göstermeleriyle öteki elementlerden ayrılırlar. Bilinen elementlerin yaklaşık üçte ikisini oluştururlar.

Metaller, periyodik cetvelde IA grubu (hidrojen dışında), IIA grubu, IIIA grubu (bor dışında) elementlerini, IVA grubunda germanyum, kalay ve kurşun ile B grubu elementlerini kapsar.

Metallerin bir başka ortak özelliği artı yükseltgenme sayılarıdır; yani artı yüklü iyonlar oluştururlar. Bunun nedeni metallerin fazlaca değerlik elektronları olmadığından kovalent bağ yaparak soy gaz elektron dizilişine sahip olmaları, yani oktete ulaşmalarının olanaksızlığıdır. Elektron vererek artı yük kazanma eğilimlerinden dolayı ametallerle iyon bağları oluştururlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir