Metin Yazarı

Metin yazarı

Metin yazarı

Topluma birtakım mesajlar vermek amacıyla yaşadığı ve hayalinde canlandırdığı olaylardan yararlanarak, olayları olay kahramanlarına yaptırarak akıcı ve edebi bir dille hikaye, roman, şiir gibi edebi eserleri yazan kişidir. Metin Yazarı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eserine konu olacak olay ve olayda kullanacak kahramanları bir bütün olarak hayalinde canlandırmak,
b) Eserin başlangıç, gelişme ve sonuç bölümlerini ve eserdeki tiplerin fonksiyonlarını genel hatlarıyla kağıda dökerek tespit etmek,
c) Genel hatlardan ve vereceği mesajdan kopmadan olayları ve olay kahramanlarını geliştirmek,
d) Eserin kağıt üzerinde karalamasını yapmak,
e) Eseri gözden geçirerek eksiklikleri veya fazlalıkları tespit etmek,
f) Gerekli düzeltmeleri yapmak,
g) Eserdeki kelime deyimleri akıcılığını temin amacıyla kelime deyimleri tekrar gözden geçirmek,
h) Yazıya akıcılık kazandıracak eş anlamlı kelimeler koymak,
i) Son irdelemelerden sonra eseri daktiloyla yazmak,
j) Eserin basım ve yayınını temin maksadıyla basım ve yayın kuruluşlarıyla ilişki kurmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir