Meyve

MeyveDöllenme sonucunda değişikliğe uğramış yumurtalıkla onun kapsadığı tohumların meydana getirdiği organ. Meyvenin önemli görevi tohumun gelişmesi süresince onu fazla su kaybından, hastalıktan, böceklerden ve başka zararlı etkilerden korumaktır. Bir başka görevi de, olgunlaşan tohumların yayılmasını sağlamaktır. Meyve yapraklarından meydana gelen meyve çeperine perikarp denir. Perikarp çoğunlukla üç ayrı tabakadan meydana gelir ki, bunlar ekzokarp, mezokarp ve endokarptır. Meyve basit meyveler, bileşik ve yalancı meyveler olmak üzere iki grup altında toplanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir