Gorgoda Nedir? Kimdir?

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

Hastalığa neden olan mikroorganizmaların ve parazitlerin yol açtığı infeksiyon (Bulaşıcı Hastalık) hastalıklarının teşhis ve tedavisi için hastadan alınan klinik örneklerin tetkikini yapan veya yapılmasını sağlayan, sonuçları yorumlayan, değerlendiren ve raporlayan […]

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

Hastalığa neden olan mikroorganizmaların ve parazitlerin yol açtığı infeksiyon (Bulaşıcı Hastalık) hastalıklarının teşhis ve tedavisi için hastadan alınan klinik örneklerin tetkikini yapan veya yapılmasını sağlayan, sonuçları yorumlayan, değerlendiren ve raporlayan uzman kişidir. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Laboratuvara ulaşan materyalin cinsine, alındığı bölgeye, düşünülen enfeksiyon etkenine göre çok yönlü düşünülerek laboratuvar tanı yöntemleri seçmek ve uygulamak veya uygulamasını sağlamak,
b) Laboratuvara gönderilen Kan, İdrar, Gaita, Boğaz ve enfekte alanlardan alınmış sürüntüler, vücut bölgelerinden alınan akıntı ve doku parçalarını infeksiyon hastalığı etkenleri açısından konvansiyonel yöntemlerle, basit ve karmaşık cihazlarla test etmek veya edilmesini sağlamak,
c) Hastalık etmenleri incelenirken bakteriler, virüsler, mantarlar birlikte bulunabileceği için her birini ayrı ayrı incelenmek veya incelenmesini sağlamak,
d) Enfeksiyon hastalıklarının tanısı, izlenmesi ve tedavisi için gerekli mikrobiyolojik verileri ve diğer uygun bilgileri sağlamak, yorumlamak,
e) Hastalık etmenlerinin tespitinde mikroskobik incelemeler, kültürler, serolojik ve biyokimyasal incelemelerden yararlanarak hastalık teşhisini koymak,
f) Belirlenen mikroorganizmanın antibiyogram testleri yapılarak yok edilmesi yani tedavinin yapılabilmesi için uygun antibiyotiğin seçilmesini sağlamak,
g) İnfeksiyon hastalıklarının teşhis ve tedavisinde hekimlere danışmanlık yapmak,
h) Laboratuara alınacak test malzemeleri ve cihazların seçimi ve değerlendirmesini yapmak,
i) Bölümünde görev yapan yardımcı sağlık personelinin eğitim ve denetiminden sorumlu olmak,
j) Mesleği ile ilgili bilimsel gelişmeleri ve yayınları izlemek, kongre, sempozyum, vb. aktivitelere katılmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi: ,

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021