Gorgoda Nedir? Kimdir?

Mikrobreş

Köşeli parçalara sahip olan,parça veya taneleri herhangi bir yönlenme göstermeyen kayaçlardır. Kayaçlar makroskobik olarak ayırt edilebilecek büyüklükten 0.2 mm arasında değişen boyutlarda olabilirler. Bunların arası az miktarda ve çok ince […]

Köşeli parçalara sahip olan,parça veya taneleri herhangi bir yönlenme göstermeyen kayaçlardır. Kayaçlar makroskobik olarak ayırt edilebilecek büyüklükten 0.2 mm arasında değişen boyutlarda olabilirler. Bunların arası az miktarda ve çok ince taneli bir matriks ile doldurulmuş durumdadır. Porfiroklastlar veya parçalar kayaçta miktarca %30 üzerinde bulunurlar. Yeniden kristalleşme ve yeni mineral oluşumları önemsiz miktardadırlar.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

    Gorgoda © 2021