Milletler Cemiyeti

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra çıkabilecek yeni bir dünya savaşını önlemek amacıyla oluşturulan uluslar arası örgüt. Paris Barış Konferansı’nda bu amaç doğrultusunda oluşturulan komisyonun toplu güvenlik, uluslar arası uyuşmazlıkları hakemlik yoluyla çözme, silâh indirimi ilkelerini temel alarak hazırladığı Milletler Cemiyeti Sözleşmesi 10 Ocak 1920’de yürürlüğe girdi.

Milletler Cemiyetinin kurucu üyeleri savaşın galibi olarak barış antlaşmalarını imzalayan devletlerdi. Bütün üye devletlerin temsil edildiği Milletler Cemiyeti meclisinin üçte iki çoğunluğunun onayıyla yenik devletlerin de örgüte girmesine olanak tanınıyordu. Türkiye, bu cemiyete 1932 yılında katıldı. Etkili çalışmalar yapamayan cemiyet, II. Dünya Savaşı sırasında çalışmalarını bütünüyle durdurdu.