Gorgoda Nedir? Kimdir?

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu La Commission Internationale de l’État Civil Devletler arasında ekonomik, siyasi, idari ve kültürel ilişkiler teknolojideki hızlı gelişmelerle birlikte giderek yoğunlaşmış, bunun bir sonucu olarak ülkeler arasındaki […]

Vatandaşlık İşlemleriMilletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu La Commission Internationale de l’État Civil

Devletler arasında ekonomik, siyasi, idari ve kültürel ilişkiler teknolojideki hızlı gelişmelerle birlikte giderek yoğunlaşmış, bunun bir sonucu olarak ülkeler arasındaki nüfus hareketleri de önemli bir şekilde artmıştır. Ahvali şahsiye kayıtları, bir yandan vatandaşların sosyal ve hukuki haklarını belirlerken diğer yandan devletlerin saygınlığını ilgilendirmesi nedeniyle etkin, güvenilir ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi gereken önemli bir kamu hizmeti haline gelmiştir.

Uluslararası alandaki gelişmeler, bireylerin vatandaşlık ve nüfus kayıtlarında meydana gelecek değişikliklerin izlenmesi, bununla ilgili sorunların çözümü konusunda işbirliğini zorunlu hale getirmiştir. Bu amaçla Belçika, Fransa, Lüksemburg, Hollanda ve İsviçre 1950 yılında Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyon’nu (C.I.E.C.) kurmuştur. Komisyon üyeliğine sırası ile 24 Eylül 1953’de Türkiye, 27 Eylül 1956’da Almanya, 4 Eylül 1958’de İtalya, 3 Eylül 1958’de Yunanistan, 14 Eylül 1961’de Avusturya, 13 Eylül 1973’de Portekiz ve 13 Eylül 1974 yılında İspanya alınmıştır. Komisyon’un resmi dili Fransızca olup, merkezi Fransa’nın Strazburg kentindedir. Vatikan, İsveç, Rusya, Litvanya, Slovenya ve Kıbrıs Rum Kesimi ise Komisyon’a gözlemci ülkelerdir. Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunun temel amacı, şahısların durumuna, aileye ve vatandaşlığa ilişkin konularda komisyona üye devletlerin hukukunu inceleyerek, ahvali şahsiye ile ilgili üye devletlerde yürürlükte bulunan hükümleri ahenkleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, bu hususlarda karşılıklı bilgi alıp vermeyi ve böylece sorunlarını çözmeyi hedef almak, üye devletlerin nüfus idarelerindeki teknikleri geliştirip incelemektir.

Türkiye bugüne kadar imzaya açılan 32 sözleşmenin 27’sini imzalamış, 24’ünü onaylamış olup, 22’si yürürlüğe girmiştir. Komisyon her yıl Eylül ayında sırayla bir üye ülkede ve Mart ayında Komisyon merkezinin bulunduğu Strazburg’da olmak üzere genel kurul toplantıları ve diğer bazı aylarda çalışma grubu toplantıları düzenlemekte, tavsiye kararları almakta ve sözleşme tasarıları hazırlamaktadır. Ülkemiz genel kurul toplantılarına 1958, 1968 ve 1991’de İstanbul’da, 1979’da Çeşme’de ve 2005 yılında Antalya’da ev sahipliği yapmıştır.

Komisyonun Kuruluşu

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyon’u  (C.I.E.C.) 25 Eylül 1950 yılında İsviçre’nin Bern şehrinde Fransa, Belçika, Lüksemburg, Hollanda ve İsviçre arasında imzalanan bir protokol ile kurulmuştur. Türkiye 24.09.1953 tarihinde bu Protokole katılarak sonradan üye olan ilk ülke olmuştur.

Komisyonun Amacı ve Görevi

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyon’unun temel amacı, şahısların durumuna, aileye ve vatandaşlığa ilişkin konularda Komisyon’a üye devletlerin hukukunu inceleyerek, ahvali şahsiye ile ilgili üye devletlerde yürürlükte bulunan hükümleri ahenkleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, üye devletlerin nüfus idarelerindeki teknikleri geliştirip iyileştirmektir.

Yazı etiketi:

Kategori: Vatandaşlık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021