Gorgoda Nedir? Kimdir?

Milli Gelir

Bir kişi ya da bir topluluk tarafından, bir etkinliğin karşılığı (kâr) ya da işin bedeli (ücret) olarak alınan şeye gelir denir. Ücret, maaş, kira, faiz gibi türleri vardır. Bir ülkenin […]

Bir kişi ya da bir topluluk tarafından, bir etkinliğin karşılığı (kâr) ya da işin bedeli (ücret) olarak alınan şeye gelir denir. Ücret, maaş, kira, faiz gibi türleri vardır.

Bir ülkenin milli gelirini bulmak için, yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin toplam değerinden, makinelerin ve binaların yıpranma oranı çıkarılır. Elde edilen oran onları yenilemek için gerekli olan para miktarıdır. Milli gelir üç bakımdan ele alınır.

Üretim bakımından, toplam üretim ve bunun bileşimini verir. Gelir bakımından, üretim sonucunda dağılan gelirlerin türünü ve dağılım alanlarını verir. Harcamalar bakımından ele alındığındaysa, gelirlerin tüketim, yatırım vb. arasında nasıl bir dağılıma uğradığının gösterir.

Eğer milli gelir ülkede yaşayan insan sayısına bölünecek olursa, kişi başına düşen yıllık ortalama gelir elde edilir. Gelir dağılımı bir ülkede yaşayan insanlar arasında milli gelirin nasıl paylaşıldığını gösterir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

    Gorgoda © 2021