Gorgoda Nedir? Kimdir?

Milliyetçilik İlkesi

Maddesel ve tinsel açılardan ulusunun ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusçuluk. Atatürk milliyetçiliği, akılcı düşünceye ve toplumsal adalete dayalıdır. Diğer devletlerin bağımsızlığına saygı gösterir. Birleştirici ve bütünleştiricidir. Her türlü ırk, din, sınıf ve mezhep ayrımını reddeder. Dili, dini ve inançları ne olursa olsun, kendini Türk olarak kabul eden herkes Türk’tür. Atatürk bu […]
Maddesel ve tinsel açılardan ulusunun ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusçuluk.

Atatürk milliyetçiliği, akılcı düşünceye ve toplumsal adalete dayalıdır. Diğer devletlerin bağımsızlığına saygı gösterir. Birleştirici ve bütünleştiricidir. Her türlü ırk, din, sınıf ve mezhep ayrımını reddeder. Dili, dini ve inançları ne olursa olsun, kendini Türk olarak kabul eden herkes Türk’tür. Atatürk bu düşüncesini “Ne mutlu Türk’üm diyene!” sözü ile belirtir.

Atatürk milliyetçiliği çağdaşlaşmayı amaçlar. Türk vatanının bütünlüğünü ve Türk milletinin bağımsızlığını temel amaç olarak görür. Barışçı ve insancıldır. Atatürk milliyetçiliği, herhangi bir kişi, kurum ya da sınıf egemenliğini reddeden lâik bir milliyetçiliktir. Milliyetçilikle birlikte milli sınırlar içinde, askeri gücün artması, Türk kültür ve medeniyetinin güçlenmesi sağlanır.

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı barışçıdır, ırkçılığı reddeder. Bu nedenle Türk insanı, her şeyden önce, kendi milletinin varlığı ve mutluluğu için çalışır. Ama başka milletlere de saygı gösterir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2021