Mine

Memelilerde dişin görünen kısmının tamamını ya da bir kısmını kaplayan katman. Diş minesi olarak da bilinir. Kalsiyum ve fosfatlı apatit kristallerinden oluşan mine vücudun en sert dokusudur. Kalınlığı ve yoğunluğu dişin her yüzeyinde eşit olmayan mine canlı doku ve sinir lifleri içermez. Kesicilerin keskin kenarlarıyla azı dişlerinin çiğneme yüzeylerindeki çıkıntılar en sert olduğu bölgelerdir. Rengi sarıdan griye değişir. En dış katmanı alttakilere göre daha sert ve daha dayanıklıdır. İki tür oluşum bozukluğu meydana gelebilir. Hipoplazide; çoğunlukla gelişim sırasında ortaya çıkan bir iltihaptır veya beslenme bozukluğundan kaynaklanır, destek dokusu yetersiz olan mine incelmiştir. Hipokalsifikasyon ise florlu yiyeceklerin fazla alınması sonucu ortaya çıkar ve kalsiyum yetersizliğinden dolayı mine sertliğini yitirir.