Gorgoda Nedir? Kimdir?

Mısır (Bitki)

Mısır, Anavatanı Amerika olan bir bitkidir. Amerika’nın keşfi sırasında yerliler sadece mısır tarımı biliyorlardı. Mısır ilk defa 1520’de İspanya’ya getirildi, oradan başka ülkelere yayıldı. Bugün, Türkiye’de de çok yetiştirilen bir […]

MısırMısır, Anavatanı Amerika olan bir bitkidir. Amerika’nın keşfi sırasında yerliler sadece mısır tarımı biliyorlardı. Mısır ilk defa 1520’de İspanya’ya getirildi, oradan başka ülkelere yayıldı. Bugün, Türkiye’de de çok yetiştirilen bir bitki olan mısır, buğdaygillerdendir. Bitkinin boyu 1,5 -2 metreyi bulur. Yaprakla sap arasında meydana gelen mısır koçanlarının ortasında sert bir sap olur. Mısır taneleri bu sapın etrafına sıralanmıştır. Mısırda %67 nişasta, %10 azotlu ve %8 yağlı maddeler bulunur. Unundan ekmek ve çeşitli yiyecekler yapıldığı gibi, nişasta, glikoz ve ispirto yapımında da mısırdan faydalanılır.

Buğdaygillerden (Poaceae ya da Graminae) ailesinin Maydeae üyesinden bir tahıl. Güney Afrika kökenli olduğu düşünülen bu bitki Avrupa’ya Kristof Kolomb tarafından götürülmüş ve daha sonra bütün dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 150-300 cm boyunda olan mısırın, boğumlu, dik ve sert bir gövdesi vardır. Gövdenin ucundaki püsküller erkek çiçekleri, gövde boğumlarından çıkan başaklar da dişi çiçekleri oluşturur. Koçan olarak bilinen, sap bölümünden çıkan koçan yapraklarınca (gömlek) çepeçevre sarılıdır. Farklı özelliklere sahip ve tane özelliğine göre ayrılan mısır, yedi ana grupta toplanır.

Dünya tahıl üretiminde buğdaydan sonra ikinci sırada yer alan mısırın dünya üretiminde ABD ilk sırayı alır. Sırasıyla Çin, Brezilya, Meksika, Romanya, Yugoslavya, Güney Afrika, Arjantin, Fransa, Hindistan, İtalya ve Macaristan dünya mısır üretiminde ABD’den sonra gelirler.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

    Gorgoda © 2021