Papirüs hiyeratik

Papirüs hiyeratik

Görselin bulunduğu yazıya dön
Mısır Hiyeroglif Sistemi ve Arkeolojisi

Papirüs hiyeratik

Bu kraliyet bildirisi, resmi hiyeratikin nasıl bir şey olduğunu gösteriyor: Sağdan sola doğru yazılan yazı, öyle özenli ki bazı işaretler (ilk satır) hiyeroglif işaretlerine oldukça yakın.

Gorgoda © 2021