Mısır Piramitleri

Mısır Piramitleri

Mısır Piramitleri

Mısır’da El-Gize yakınlarında, Nil’in batı kıyısındaki kayalık bir düzlük üzerinde 4. hanedanlık döneminde (M.Ö. 2613-2494) firavunlar için yapılmış üç mezar yapısı. Dünyanın yedi harikası arasında sayılan pirmitlerden en kuzeydekini 4. sülâlenin ikinci firavunu Keops yaptırmıştır. Üçü içinde en büyüğü olduğu için Büyük Piramit adıyla da anılır ve büyük olasılıkla insan elinden çıkma yapıtların en büyüğüdür.

Ortadaki piramiti 4. hanedanlığın dördüncü firavunu Kefren yaptırmıştır. En son inşa edilen en güneydeki piramidi 4. sülâlenin altıncı firavunu Firavun Mikerinos yaptırmıştır. Piramitlerin üçü de zaman içinde sürekli yağmalanmış olduğundan mezar eşyalarının çoğu yoktur. Yumuşak, beyaz kireç taşından dış kaplamaları neredeyse tümüyle aşındığı için ilk yapıldıkları yükseklikte de değildirler.

Piramitlerin nasıl inşa edilmiş olduğu sorusuna hâlâ net bir yanıt bulunamamıştır. Çeşitli savlar arasında en çok kabul göreni; ağır yükleri kaldırmak için makaralı halat sistemini bilmeyen eski Mısırlıların bunun yerine tuğla, toprak ve kumdan, piramitle birlikte yükselen rampalar yaparak taş blokları bunların üzerine kızaklar, silindirik takozlar ve manivelalar aracılığıyla çektikleridir.

Üç piramidin çevresinde, mastaba adı verilen, kesik piramit biçiminde mezar yapıları ile dolu geniş alanlar vardır. Bunlar kralların akrabaları ya da memurlarının gömülmesi içindir. El-Gize’de 4. hanedanlığa ait, ızgara biçiminde yerleştirilmiş olanların yanı sıra, çok sayıda başka mastaba bulunmuştur.