Mobilya Üst Yüzey İşlemcisi

Mobilya Üst Yüzey İşlemcisi

Mobilya Üst Yüzey İşlemcisi

Mobilyaları, fırça veya tabanca kullanarak boya, cila, lake veya polyester ile kaplayan kişidir.
– İşe uygun, istenilen renk örneklerini hazırlar,
– Mobilya üst yüzey işleri (boya, cila, lake, polyester gibi) yapılmak üzere ele alınan mobilya veya diğer ahşap dekorasyon parçalarının son kontrolünü yapar,
– Yüzeyi boya ve cilaya hazırlamak için macun, dolgu gibi malzemeleri uygular,
– Hazırlanan yüzeye istenen malzemeleri (boya, vernik, cila, polyester vb.) kurallarına göre ve sırası ile uygular,
– Daha sonra yüzeyi gerektiği şekilde düzeltir,
– Eğer boya tabancası kullanılacak ise, boyayı gerektiği kadar inceltici ile hazırlar,
– Kompresör, hava basınç valfleri ve marpucu (memeyi) işe göre hazırlar,
– İşyerinde, iş güvenliği bakımından gerekli tedbirleri alır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Vernikleme hattı,
– Doldurma kazanları,
– Titreşimli zımpara makinesi,
– Vernikleme kabinleri,
– Koruyucu maske ve eldivenler,
– Ispatula,
– Sabit masalar, döner masalar, ızgara raflar,
– Boya ve vernik kapları,
– Vernik, boya, cila, dolgu macunu,
– Tartı ve ölçü kapları,
– Kompresör ve regülatör,
– Püskürtme tabancaları,
– Dökme (perde) makinesi,
– Poliş veya viyana kireci,
– Kurutma tünelleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
– Bedence güçlü ve sağlam,
– Renkleri iyi ayırt edebilen,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Mobilya üst yüzey işlemcileri mobilya fabrikaları veya tamir atölyelerinde çalışırlar. Bazen mobilya ve ahşap parçalarının, monte edildiği yerde cilalanması gerekebilir. Her durumda çalışma ortamı kapalı olup, hava boya ve vernik kokusu ile yüklüdür. Çalışma sırasında uzun süre ayakta kalmak gerekebilir. İşini genellikle tek başına yapar. Zaman zaman mobilyacı veya iş sahibi ile iletişim kurması gerekebilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bu meslekteki kişiler genelde özel sektörde mobilya fabrikaları ve atölyelerinde çalışırlar. Özellikle mobilya sanayiinin gelişmiş olduğu Ankara, Eskişehir gibi illerde bu meslek elemanlarının iş bulmaları kolaydır. Ancak teknolojik gelişmeler bu sektörde hızla yayılmakta ve işlerin pek çoğunda otomasyona geçiş başlamış bulunmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Ağaç İşleri” alanı “Üst Yüzey İşlemleri” dalında verilmektedir. Ayrıca, meslek liselerinin “Ahşap Teknolojisi” alanı “Ahşap Üst Yüzey İşleme” dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuş olmak.
– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.
Meslek lisesinde mesleğin eğitimini görmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve meslek liselerine giriş şartlarını taşımak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleki eğitim merkezlerinde, mobilya üst yüzey işlemcisi mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır. Meslek liselerinde ise mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Mesleki eğitim merkezlerinde öğrencilere;
– Üst yüzey işlemlerinde kullanılan araç-gereç ve makinelerin tanınması, işe göre malzemenin seçilmesi,
– Üst yüzey işlemlerini meydana getiren iş ve işlemleri teknik kurallara uygun olarak ve yeterli çabuklukta yapabilecek alışkanlık düzeyine gelinmesi,
– Güvenli çalışma alışkanlıklarının kazandırılması amaçlanmıştır.

MESLEKTE İLERLEME
– Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 1 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
– Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
– Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
– İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
– Çıraklık ve kalfalık eğitimi süresince yaşa uygun asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret alınır.
– Her iki eğitim şeklinde de öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta primleri devletçe karşılanır.
– Bütün öğrenci haklarından yararlanırlar.
– Eğitim görülen işletmenin sağladığı sosyal olanaklardan faydalanırlar.
– Bu meslek mensupları çalışılan işyerine ve deneyime bağlı olarak değişmekle birlikte asgari ücretin 2 ve 4 katı ücret alabilmektedirler. Meslekte parça başı ücret de söz konusudur.
– Küçük işletmeler (atölyeler) ücreti haftalık olarak öderler.
– Bağımsız olarak işyeri açanların alacakları ücret işyerinin konumuna ve işin kalitesine göre değişir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Meslek Elemanları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir