Gorgoda Nedir? Kimdir?

Mobilyacı Ağaç Tezgahı

Üzerinde, çeşitli iş parçalarının bağlanarak işlenmesine yarayan masa biçimindeki araca tezgah denir. Kullanma yerine ve amacına göre değişik tip ve yapıda olanları vardır. Gerek okul atelyelerinde gerekse sanayide kullanılan tezgah sert cins ağaçtan yapılır. Bir tezgah başlıca iki ana kısımdan meydana gelir. Bunlar: 1) Tabla kısmı: Tezgahın üst kısmını meydana getiren tabla, başlıca şu parçalardan […]




Üzerinde, çeşitli iş parçalarının bağlanarak işlenmesine yarayan masa biçimindeki araca tezgah denir. Kullanma yerine ve amacına göre değişik tip ve yapıda olanları vardır. Gerek okul atelyelerinde gerekse sanayide kullanılan tezgah sert cins ağaçtan yapılır. Bir tezgah başlıca iki ana kısımdan meydana gelir. Bunlar:

1) Tabla kısmı: Tezgahın üst kısmını meydana getiren tabla, başlıca şu parçalardan oluşur.
1. Gövde, 2. Başlıklar, 3. Alet yuvası, 4. Ön mengene, 5. Arka mengene, 6. Tırnak demiri delikleri, 7, Boy kesme düzeni, 8. Başlık bağlama cıvatası, 9. Mengene vidası ve kolu, 10. Mengene kılavuz düzeni

Gövde: Genellikle gürgen ağacından sağlam konstrüksiyonla yapılır. Kalınlığı 6 cm kadardır. Tezgâh tablasının bütün parçaları gövde üzerine bağlanmıştır.

Başlıklar: Ön mengene başlığı ile gövdenin her iki başında bulunan başlıklar, geçmelerle ve uzun demir cıvatalarla gövdeye sağlamca bağlanmıştır. Tezgâhın çalışılan kenarında bulunan ve üzerinde ortalama 15 cm. aralıklarla tırnak demiri delikleri açılmış olan parça ise gövdeye yapıştırılmıştır. Tezgâh tablasının çalışmasını önlemek ve diğer parçaların bağlantısını sağlamak amacı ile başlıklar daha kalın olarak hazırlanmıştır.

Alet yuvası: Çalışma sırasında kullanılan aletleri geçici olarak bırakmaya yarar. Tezgâh tablası kalınlığı kadar derin ve 15 cm kadar genişliktedir. Talaşların kolayca temizlenebilmesi için başları tekne biçiminde eğik yapılmıştır.

Ön mengene: Bazı konik iş parçaları ile iş tablalarının dikey olarak tezgâha bağlanmasında kullanılır.

Arka mengene: İş parçalarını paralel mengene ağızları arasında veya tırnak demirleri ile bağlamaya yarar.
Tırnak demirleri: Arka mengene yardımı ile tezgâh üzerine iş parçalarının bağlanmasını sağlar.

Boy kesme düzeni: İterek kesen testerelerle iş parçalarının boyunu keserken arkadan destek görevi yapar. Tablanın arka başlığına biri sabit diğeri hareketli iki ağaç parçadan oluşur. Çekmece Bazı aletleri ve gerektiğinde de küçük iş parçalarını saklamak amacı ile kullanılır. Tezgâhın gövdesine bağlanan kızak düzeni ile çalışır.

Mengene vidası: Demirden yapılmıştır. Başlık kısmına cıvatalarla bağlanan özel dişli yuvası içinde çalışır. Mengeneyi açıp sıkmaya yarar. Üzerinde bulunan kol yardımı ile kolayca döndürülür.

Mengene kılavuz düzeni: Arka mengenenin gövdeye bağlanmasını ve kolay çalışmasını sağlar.

2) Ayak Kısmı: Tezgâhın tablasını çalışma yüksekliğinde tutmaya yarar. Ön ayak çerçevesi ile arka ayak çerçevesini birleştiren iki kayıttan meydana gelir. Zıvana geçmeli olan kayıtların ayakları sağlamca bağlaması için cıvatalarla sıkıştırılır. Ayakların üst kayıtları tabla alt şekline göre kertilir. Tabla kalın, tutkalsız kavelalarla birleştirilir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir




    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022