Gorgoda Nedir? Kimdir?

Modelci (Plastik)

Makine parçalarının, önce ahşap, daha sonra ısı teknolojisiyle ergitilmiş çeşitli malzemelerden benzerlerini döküm yoluyla yapan kişidir. – Yapılması istenen makine parçasının teknik ve yapısal özelliklerini gösteren resimlerini çizer veya çizilmiş […]

Modelci (Plastik)
Modelci (Plastik)

Makine parçalarının, önce ahşap, daha sonra ısı teknolojisiyle ergitilmiş çeşitli malzemelerden benzerlerini döküm yoluyla yapan kişidir.
– Yapılması istenen makine parçasının teknik ve yapısal özelliklerini gösteren resimlerini çizer veya çizilmiş resmi anlamaya çalışır,
– Parçanın yapımında kullanılacak plastik malzemenin cinsini ve miktarını saptayarak hazırlar,
– Makine parçalarının, teknik resim ölçülerine göre ahşap modelini (kalıbını) hazırlar,
– Ahşap modelden plastik modeli yapar,
– Tamamlanan modelin eğe, freze, torna ve benzeri tesviye aletleriyle düzeltme ve temizleme işlemlerini yapar veya yaptırır,
– Ölçü aletleriyle iş parçasının istenen niteliklere sahip olup olmadığını kontrol eder.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Plastik ve ahşap hammaddeler,
– Marangozluk aletleri,
– Cetvel, pergel gibi ölçü aletleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Bir modelcide bulunması gereken özellikler şöyle sıralanabilir:
– Çok dikkatli olmak ve makine parçalarının küçük ayrıntılarını görebilmek,
– Şekiller arasındaki ilişkiyi görebilmek,
– Bir cismi üç boyutlu olarak göz önünde canlandırabilmek,
– Tasarlanan cismin krokisini çizebilmek için çizim yeteneğine sahip olmak,
– Şekil ve şemaları anlamlandırabilmek,
– Ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilmek,
– Gözünü ve elini eşgüdümle kullanabilmek,
– Makinelerle uğraşmaktan hoşlanmak,
– Tertipli ve düzenli çalışmak,
– Kurallara uyarak çalışmak,
– Uzun süre ayakta durabilmek.

Sürekli ayakta durmayı, eğilmeyi, ağırlık kaldırmayı engelleyen bedensel rahatsızlıklar ile el ve parmak noksanlıkları, akciğer rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalıklar mesleğin yürütülmesini olanaksızlaştırmaktadır.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Plastik modelciler, genellikle sıcak, nemli, kokulu ve havası az ortamlarda çalışırlar ve işlemlerini ayakta sürdürürler. Çalışırken ergimiş sıcak plastikten yanma tehlikesi olabileceğinden tedbirli olmak zorundadırlar. Görevlerini yaparken başta dökümcü olmak üzere diğer çalışanlarla etkileşim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
– Modelcilik mesleki eğitiminden sonra plastik modelciliği alanında çalışmak isteyenler için, iş bulma olanağı oldukça yüksektir,
– Günümüzde modelcilik, seri üretimi gereken makine ve otomotiv sanayii için vazgeçilmez bir meslek dalıdır. Bölüm mezunları; imalat sanayii (döküm ve kalıp), makine ve otomotiv sanayiine yönelik çalışmalarda bulunan, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına bağlı fabrika ve atölyelerde çalışabilirler,
– Meslekte işsiz kalma riski oldukça düşüktür,
– Mesleki eğitim süresince bayanların eğitime alınmaları söz konusu olmakla birlikte, çalışma ortamının koşullarına bağlı sebeplerden ötürü, iş hayatında bayanlar çok düşük oranda yer almakta (%2-3) ve özellikle, sadece modelleme tasarımı konularındaki çalışmalarda yoğunlaşmaktadırlar,
– Bu meslekte iş bulamama durumu söz konusu olmamakla beraber, herhangi bir nedenden ötürü işsizlik durumunda mezunlar meslek eğitimi süresince edindiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını CAD-CAM uygulamalarında, tasarımda, makine ressamlığı, dökümcülük, makine kalıpçılığı, tesviyecilik, tornacılık ve güzel sanatlar uygulamasına yönelik mesleki alanlarda kullanma şansına sahiptirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleki eğitimi, endüstri meslek liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme Bölümü,(Plastik Modelleme) dalında verilmektedir.
Yeterli sayıda çırak müracaatı olması durumunda, tüm mesleki eğitim merkezlerinde modelcilik eğitimi çerçevesinde plastik modelciliğine yönelik eğitime yer verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Endüstri meslek liselerine, en az ilköğretim okulu mezunu ve okula giriş şartlarını taşıyan öğrenciler girebilirler.
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuş olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.
– Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
– Endüstri meslek liselerinde eğitim süresi 4 yıldır. Endüstri meslek lisesi “Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme” bölümünde ayrılan dallarda öğrencilere, ahşap modelleme, metal modelleme, plastik modelleme, Bilgisayar Destekli Modellemr dallarında bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları kazandırılmaktadır. Eğitim süresince branşlaşmaya gidilmemekte, söz konusu uzmanlık dalları, çalışma hayatında belirginleşmektedir.
– Eğitim süresince; Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Yabancı Dil, Tarih, Coğrafya gibi genel kültür dersleri ile meslek dersleri verilmektedir.
– Meslek derslerinde öğrencilere, teknik ve yapım resimlerinin çizimi ve okunması, kullanılacak araç-gereç ve aletlerin tanınması ve kullanımı, ahşap, metal, plastik, hammaddelerin tanınması ve hazırlanması, Genel Dökümcülük konularında mesleki yeterlilikler kazandırılmaktadır.
– Plastik modellemelerin yapımı eğitimin 3’üncü yılında gerçekleştirilir. Öğrenci, öncelikle ahşap model yapımından, plastik teknolojisine göre plastik modelin yapımına yönelir. Plastik hammaddelerinden olan polyester, araldit poliüretanın tanımı, işlenmesi ve karışım oranları, dayanımlarıyla ilgili bilgiler, plastik tesviye aletlerinin kullanımı ve ahşap modellemeye yönelik dersler plastik modelleme eğitiminin temelini oluşturmaktadır.
– Eğitimin 1. yılında, meslek derslerine daha çok kuramsal düzeyde, 2. yıldan itibaren ise atölye dersleri uygulamalı düzeyde yer verilmektedir. 4702 sayılı Meslek Eğitimi Kanunu gereğince 3. sınıftaki öğrenimini tamamlayan öğrenciler, 4.sınıftan itibaren kuramsal eğitimlerini haftada 2 gün okulda, uygulamalı derslerin eğitimini ise haftada 3 gün işletmelerde yapmaktadırlar
– 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu gereğince gençlere modelcilik mesleğine yönelik 3 yıllık eğitim programları sunulmaktadır. Bu eğitim süresince öğrenciler haftada 1 gün mesleki eğitim merkezlerinde Türkçe, Meslek Matematiği, Din Kültürü ve Meslek Ahlakı, Sosyal Bilgiler gibi genel kültür dersleri ile Teknik ve Meslek Resmi ve Meslek Bilgisi derslerini kuramsal düzeyde, geri kalan 5 gün ise işletmelerde; malzemelerin, araç, gereç ve tezgahların kullanımı, model yapımı konularında, uygulamalı olarak mesleki eğitim görmektedirler.

MESLEKTE İLERLEME
– Meslek liselerinin “Modelci” alanından mezun olanlar gerekli şartları taşımaları Mesleki eğitim merkezlerinde kalfalık belgesini alanlar, Milli Eğitim Bakanlığı’ nın mesleklerin özelliklerine göre belirlediği sürelerde ustalık eğitimi kurslarına devam edip, başarılı olmaları durumunda ustalık belgesini alırlar.
– Ayrıca, en az üç yıl süreli mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından diploma almış veya çıraklık eğitimini başarı ile bitirmiş ve Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen süre kadar mesleğinde çalışmış ya da en az beş yıl kalfa olarak çalıştığını belgelemek şartı ile ustalık sınavına doğrudan katılarak, başarı göstermeleri durumunda ustalık belgesini alırlar. Ustalık belgesini kendi işyerlerini açabilirler. Kendi işyerini kuranlar girişimci olarak da ilerleme kaydedebilirler.
– Ustalık belgesine sahip olanlar Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen İş Pedagojisi kursuna katılıp, başarılı olmaları durumda Usta Öğreticilik belgesine sahip olurlar.
– Plastik modelcileri, kullanılan hammaddelerin yapısına göre; polyester, araldit, poliüretan modelciliği alanlarında çalışmalarını yoğunlaştırabilirler.
– İstek olması halinde Ticaret Odası ile MEB tarafından ortaklaşa sanayi kursları açılmaktadır. Bu kurslarda, plastik modelciliği alanında imal usulleri geliştirme derslerine de yer verilmekte, yeni geliştirilen maddelerle ilgili tanıtım çalışmaları veya bir alana yönelik model imalatı üzerinde durulmaktadır. Akşam saatlerinde düzenlenen ve çalışanlara yönelik bu kursların süreleri 8 ay ile 23 ay arasında değişmektedir.
– Plastik modelci, çalıştığı işletmenin hiyerarşik yapısı içerisinde, eğitim durumuna uygun olarak ; usta, ustabaşı, şef gibi ilerlemeler kaydedebilir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
4702 sayılı Meslek Eğitimi Kanunu gereğince, işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.

Eğitim gören adayların hastalık, iş kazası, ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilir, muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigorta Kurumu’nca karşılanır.

İşletmelerin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar.
Döner sermayesi olan endüstri meslek liselerinin okul atölyelerinde uygulamalı olarak eğitim gören öğrencilere “işçi hakkı” olarak bir ödenek sağlanmaktadır.

Endüstri meslek lisesi ve çıraklık eğitimi kapsamında, model ve modelcilik alanlarında eğitimlerini tamamlayanlar, plastik modelci olarak işe ilk başladıklarında asgari ücretin yaklaşık iki katı aylık ücret almaktadırlar. Meslekte deneyim arttıkça uzmanlık alanı ile işletmenin büyüklüğüne göre ücrette 2-3 kat artış olabilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Meslek elemanları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Yazı etiketi: ,

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021