Modelleme

Resimde ışık ve gölgeyi kullanarak katı formlardaki hacimlerin benzerlerini yapma. Bu amaçla seçilen kişi ya da nesnede bu işlemin modelini oluşturur. Heykeltıraşlıkta bu terimler kil gibi esnek malzemelerin kullanımını içeren bir tekniği ifade eder. Oymacılığın tersine modelleme malzemeden çıkarımın yanı sıra eklemeyi de olanaklı kılar. Model, mimarlık ya da endüstride kimi orijinal ve üç boyutlu devasa ölçülerdeki projeleri anlatmakta da kullanılır. Çok küçük yapıların, örneğin atom ve molekül anlaşılmasında da modellemeden yararlanılır.