Molalite ve Molarite

Molalite: Bir kilogram çözücüde çözünen maddenin mol sayısına verilen ad. Molalite, çözünenin mol sayısının çözücünün gram cinsinden kütlesine bölümüyle hesaplanır ve birim olarak m kullanılır. Çözünenin mol sayısı n1 ve çözeltinin kütlesi g alınırsa,

m = n1 / g

elde edilir. Örneğin, bir glikoz-su çözeltisi 1 mol glikozun 1 kg suda çözünmesiyle hazırlanmışsa, bu çözeltinin molalitesi 1 m olacaktır.

Molarite: Bir litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısına eşittir. Molarite, çözünenin mol sayısının çözeltinin litre cinsinden hacmine bölümüyle hesaplanır ve birim olarak M kullanılır. Çözünenin mol sayısı n1 ve çözeltinin hacmi V alınırsa,

M = n1 / V

elde edilir. Örneğin, 1 litre glikoz-su çözeltisinde bir mol glikoz çözünmüşse, bu çözeltinin molaritesi 1 M olacaktır.