Gorgoda Nedir? Kimdir?

Moleküler Biyoloji

Canlıların kimyasal yapılarını ve biyolojik süreçlerini molekül düzeyinde inceleyen bilim dalı. Moleküler biyoloji biyokimya, genetik ve biyofizik gibi dalların gelişmesiyle doğmuştur. Özellikle yaşam için vazgeçilmez olan protein, nükleik asit ve enzimlerle ilgilenen bilim dalıdır. Moleküler biyoloji 1940’lardaki başlangıç döneminde proteinlerin temel üç boyutlu yapısını aydınlatmaya çalışıyordu. 1950’lerin başlarında protein yapısı üzerine giderek daha fazla bilginin […]
Canlıların kimyasal yapılarını ve biyolojik süreçlerini molekül düzeyinde inceleyen bilim dalı. Moleküler biyoloji biyokimya, genetik ve biyofizik gibi dalların gelişmesiyle doğmuştur. Özellikle yaşam için vazgeçilmez olan protein, nükleik asit ve enzimlerle ilgilenen bilim dalıdır.

Moleküler biyoloji 1940’lardaki başlangıç döneminde proteinlerin temel üç boyutlu yapısını aydınlatmaya çalışıyordu. 1950’lerin başlarında protein yapısı üzerine giderek daha fazla bilginin elde edilmesi, 1953’te canlılarda genetik bilginin anahtarı olan deoksiribonükleik asitin (DNA) yapısının saptanmasını sağladı.

Moleküler biyoloji 1970’lere değin pek az alanda uygulamaya geçirilebilen bir bilim dalı olarak kaldı. Bu tarihten sonra belirli bakterilerin kromozomlarındaki DNA’lardan parça koparıp bu parçaları yeniden bir araya getirebilen enzimlerin varlığı anlaşıldı.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2021