Monarşi

Tüm yetkileri elinde bulunduran bir tek lider tarafından yönetilen devlet şekli. Monarşiyle yönetilen devletlerde siyasal güç ve yetki, kimseye karşı sorumlu olmayan liderin elindedir. Bu kişi hükümdar, kral, şah, çar, imparator, padişah, sultan ve halife olabilir. Bu güç ve yetkiler hükümdara kalıtsal yolla ya da seçimle verilir.