Gorgoda Nedir? Kimdir?

Monografi

Olay ve olguları olduğu gibi tanımlamaya yarayan çalışmalardır. Örnek olayların incelenmesinden genel kurallara ulaşmayı sağlarlar. Yani somut olaylardan genel ilkelere ulaşılır. Bu yöntemde görüşme ve anket sık kullanılan araçlardır. Monografi […]

Olay ve olguları olduğu gibi tanımlamaya yarayan çalışmalardır. Örnek olayların incelenmesinden genel kurallara ulaşmayı sağlarlar. Yani somut olaylardan genel ilkelere ulaşılır. Bu yöntemde görüşme ve anket sık kullanılan araçlardır. Monografi araştırmalarında en çok rastlananlar örnek olay monografileri (vaka’metodu) ve değişim monografileridir. Vaka metodunda tek bir olay ele alınarak ayrıntılı biçimde tanıtılır. Elde edilen bilgiler, benzer durumlarda da geçerlidir varsayımı kullanılır. Değişim monografisinde ise olayların zaman içindeki değişimleri izlenerek mevcut durum tanıtılır.Toplumsal olaylarda iki yaklaşımla değişmeler incelenir: Zaman derinliği ve zaman kesiti araştırmaları. Zaman derinliği araştırması bir olayın zaman boyutu içinde incelenmesidir. Olayın farklı toplumlarda aynı zaman dilimi içerisinde incelenmesi de zaman kesiti incelemesidir.

Bilimsel alanlarda özel bir konu ya da sorun üzerine yazılan inceleme, tek yazı. Daha çok geniş bir konunun bir bölümü, bir parçası üzerinde yapılan çalışmalara denir. Örneğin edebiyat tarihi alanında tek bir sanatçı, tek bir yapıt üzerindeki çalışmalar monografi adını alır.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

    Gorgoda © 2021