Gorgoda Nedir? Kimdir?

Mozaikçi

Mozaik dökülecek olan taban, süpürgelik, küpeşte, denizlik, cephe, merdiven basamağı v.b. yerlere mozaik atma işlemini yapan kişidir. Mozaikçi, çalışma yapacağı alanla ilgili aşağıdaki ön hazırlıkları yapar. – Çalışma yapacağı alanın […]

Mozaikçi
Mozaikçi

Mozaik dökülecek olan taban, süpürgelik, küpeşte, denizlik, cephe, merdiven basamağı v.b. yerlere mozaik atma işlemini yapan kişidir. Mozaikçi, çalışma yapacağı alanla ilgili aşağıdaki ön hazırlıkları yapar.
– Çalışma yapacağı alanın iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden gerekli tedbirlerini alır,
– Çalışacağı alanın metrajını çıkarır,
– Kullanacağı malzemelerin miktarını belirleyerek, malzeme teminini yapar,
– Kullanacağı araç gereçlerinin kontrolünü, gerekiyorsa bakımını yapar,
– İş programını yaparak çalışmasına başlar,
– Mozaik dökülecek alanın ön hazırlıklarını yapar,
– Terazi kodlarını alarak, gerekli yerlere çivi,çıta vb. şeyleri çakar,
– Tesviye betonu atılacak yerler var ise, tesviye betonunu atar,
– Mozaik atacağı alana göre ( zemin, merdiven,süpürgelik vb.) kalıpları hazırlar ve monte eder,
– Zeminin şerbetleme işini yapar,
– Mozaik harcını hazırlar ve atar,
– Mozaik atılan yer belirli bir süre kuruduktan sonra, kalıpları düzgün bir şekilde söker, silim motoru ile silme işini yapar, silim yapılan mozaikli alanı yıkar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Asansör veya gırgır, betonyer (harç karma makinesi), çekiç, çırpı ipi, devir malası, el arabası, eldiven, emniyet kemeri, fırça, gönye, hortum terazisi, iş ayakkabısı, keser, keski, koruyucu gözlük, kürek, mala (çelik,tahta), mastar, metre, murç, sıva küreği, silim motoru, spiral motoru, su bidonu, su hortumu, su terazisi, süpürge, testere, çimento, çivi, kum, mozaik, silim zımparası, su tahta, talaş, toz boya yağ v.b. malzemeler kullanılır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Mozaikçi olmak isteyenlerin;
– Bedenen sağlam,
– Görsel yeteneğe sahip,
– Ayrıntıları algılayabilen,
– En az dört işlemi yapabilen (metraj çıkarabilme gibi)
– El becerisine sahip,
– Göz-el eşgüdümü sağlayabilen,
– Sorumluluk sahibi ve dikkatli,
– Rutin işlerde uzun süre çalışmaktan hoşlanan,
– Ekip çalışmasına yatkın kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Mozaikçi, çalışma alanına göre açık veya kapalı alan içerisinde çalışabilir. Genelde inşaatların içinde zemine, merdivenlere, süpürgelikler v.b. gibi yerlere mozaik attıkları için çoğunlukla binanın içerisinde, bazen de dışında çalışırlar. Çalışırken yerine göre nemli, gürültülü, kirli, tozlu, hava akımı olan, ıslak ortamlarda çalışırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
– Mozaikçi inşaat alanındaki firmalarda veya bağımsız çalışabilir.
– Ülkemizdeki hızlı nüfus artışı ve büyük şehirlere sürekli göç artışı nedeniyle şehirleşme ve kentleşmenin beraberinde inşaata olan ihtiyacı da getirmiştir. İnşaat alanlarının genişlemesiyle mozaikçilerin iş bulma olanakları da artmaktadır. Teknolojik gelişmeler bu mesleği de doğrudan etkilemekte ve verimliliği artırmaktadır. Teknolojik yenilikler sonucu ortaya çıkan yeni malzeme, alet ve makine kullanımının bilinçli bir şekilde çalışanlara aktarılması ve eğitim yoluyla niteliklerinin yükseltilmesi giderek önem kazanmaktadır
– Son yıllarda Türk iş adamlarının yurt dışında almış oldukları inşaat işlerinde kalifiyeli elemana olan ihtiyaçlar artmıştır. Bütün bu gelişmeler belge sahibi (Sertifika, Bonservis) mozaikçilerin yurt dışında da iş bulmalarını olanaklı hale getirmiştir.
– Yine son yıllarda ülkemizde TOKİ (Toplu Konut İdaresi)’nin yürütmüş olduğu projelerle inşaat sektöründeki artışta da mozaikçilere iş imkanları açılmıştır.
– Ayrıca bu meslekte edinilen bilgi ve beceriler fayans, seramik ve karo döşemeciliğinde, hazır malzemeli döküm/kalıp ve silim işlerinde, karo mozaik imalatçılığında, beton parke döşemeciliğinde ve sıvacılıkta kullanılabilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
– Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda halk eğitim merkezlerinde verilmektedir.
– Mesleki eğitim merkezlerinde sıvacılık eğitim programında ve endüstri meslek liselerinin “Yapı “ bölümlerinde ders olarak verilmektedir.
– Ayrıca usta-çırak ilişkisi içerisinde de meslek öğrenilebilmektedir

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Halk eğitim merkezlerinde kursların açılabilmesi için; – En az 15 kişilik gurubun oluşturulması gerekmektedir
Endüstri meslek liselerine girebilmek için;
– İlköğretim mezunu olmak yeterlidir.
Mesleki eğitim merkezlerine girebilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuş olmak,
– Bünyesinin ve sağlık durumunun gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesinin imzalanması gereklidir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresince;
– Kumlar,
– Bağlayıcılar,
– Harçlar,
– Mozaikçilikte kullanılan araç ve gereçlerin tanıtılması,
– Şap atma,
– Tesviye tabakası gibi konularda eğitim almaktadırlar,
Bununla beraber programın uygulanmasında kursiyerin eğitim düzeyleri,ilgi ve gereksinimleri, çevre koşulları gibi etmenler dikkate alınarak;
– Vatandaşlık bilgisi,
– Girişimcilik,
– Çevre sağlığı,
– İlk yardım gibi destek konularda da kurs verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
– Büyük inşaat firmalarında çalışanlar çeşitli kurs ve etkinliklere katılarak oralardan almış oldukları katılım belgeleri ile işyerlerinde usta , ustabaşı olabilirler.
– Ayrıca mesleki deneyimin artması sonucu isim yapma ve kendi işyerini açmak şeklinde gerçekleşebilir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
EĞİTİM SÜRESİNCE
– Halk eğitim merkezlerinde eğitim görenler için ücret söz konusu değildir.
– Geleneksel olarak inşaatlarda usta-çırak ilişkisi içerisinde çalışarak mesleği öğrenenler, çalıştığı gün süresince vasıfsız işçi yevmiyesi almaktadırlar.

EĞİTİM SONRASI
– Eğitim sonrası kendini kanıtlamış iş piyasasında tanınmış ustalar yerine göre asgari ücretin en az 3-4 katı gelir elde edebilmektedirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezleri,
– Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezleri,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021