Gorgoda Nedir? Kimdir?

Mubayaacı

Perakende ve toptan satış yapılan yerlerden mal alan kişidir. Mubayaacı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma […]

Mubayaacı
Mubayaacı

Perakende ve toptan satış yapılan yerlerden mal alan kişidir. Mubayaacı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş ihtiyaçlarını gözden geçirmek, ticaret periyodiklerini, imalatçılar literatürünü incelemek ve satın alınacak malların fiyat , kalite çeşitleri üzerinde piyasa araştırması yapmak,
b) Ticari temsilciler ile görüşmek, tanıtım yerlerini ziyaret etmek,
c) Mal satanlar ile fiyat , kredi miktarları, indirimler gibi konuları görüşmek,
d) Belirlenen limitler ölçüsünde mal satın almak,
e) Malın işletmeye getirilmesini sağlamak,
f) Belli limitten fazla alımlarda çeşitli firmalardan teklif mektupları almak, uygun teklif için rapor hazırlamak,
g) Teminatları yatırarak açık artırmalara katılmak,
h) İlgili mevzuatları inceleyerek ithal edilecek malla ilgili izni almak ve ithal işlemlerini yürütmek,
i) Alımlarla ilgili fiş, makbuz, fatura , ordino, gümrük beyannamesi ve buna benzer evrakları almak,
j) Alımlarla ilgili ödemelerde bulunmak, yazışmaları yapmak,
k) Satışa konan malları fiyatlandırabilir. Satın alınan malın cinsine göre ayırımını yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021