Müellif (Yazar)

Müellif (Yazar)

Müellif (Yazar)

Sosyal, kültürel, ekonomik, edebi ve diğer konularda görev yaptığı yayın organının genel yayın politikası doğrultusunda veya tiyatroda temsil edilmek üzere bilimsel ve edebi yazılar yazan kişidir. Müellif (Yazar) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ülke ve Dünyadaki olaylardan esinlenerek roman, biyografi, şiir, oyun veya diğer edebi kompozisyonlar için konu tespit etmek,
b) Seçtiği konu hakkında yayınlanmış eserleri araştırmak, incelemek, dokümanlar hazırlamak,
c) Belli bir yazı tekniği ile konuyu müsfette olarak yazmak,
d) Hazırladığı yazıyı yeniden incelemek,
e) Yanlışlıkları düzeltmek,
f) Basılmak üzere sonuçlandırarak çalışmayı yeniden gözden geçirmek,
g) Basılıp yayınlanması için ilgililere vermek,
h) Belli bir yazı şeklinde uzmanlaşabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir